Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
24 Kasım 2022

Sirküler No: 453


Düzce ili Gölyaka ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle, Düzce ilindeki mükellefler tarafından;

1- 28 Kasım 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken KDV,  Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri,

26 Aralık 2022 Pazartesi günü sonuna kadar,

2- 30 Kasım 2022 günü sonuna kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken Turizm Payı Beyannamelerinin verilme süresi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden payların ve vergilerin ödeme süresi,

-30 Kasım 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2022/Ekim dönemine ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme süresi,

-Düzce ilindeki mükelleflerden elektronik defter uygulamasına dâhil olanlar tarafından, 30 Kasım 2022 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken, aylık tercihte bulunan mükellefler için 2022/Ağustos ile üç aylık tercihte bulunan mükelleflerin 2022/Temmuz-Ağustos-Eylül dönemleri e-Defterlerinin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi;

2 Ocak 2023 Pazartesi günü sonuna kadar,

Gelir İdaresinin 23.11.2022 tarihli 147 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile uzatılmıştır.

Sirküler için tıklayınız.

https://www.gib.gov.tr/node/164073

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.