31 10, 2022

KOSGEB destek tutarlarında artış yapıldı!

2022-10-31T11:10:54+03:00Ekim 31st, 2022|Categories: KOSGEB Mevzuatı Sirküleri|

Ahmet Karagöz Destekler ve Hibeler Uzmanı 31 Ekim 2022 Sirküler No: 3 KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programında 27.10.2022 tarihinde güncellemeler yapılmıştır. Yapılan güncellemeler neticesinde programın son hali aşağıdaki gibi olmuştur. İşletme Geliştirme Destek Programı nedir? Program, küçük ve orta ölçekli işletmelerin öncelikli ihtiyaçlarını belirleyip bunların giderilmesini sağlayarak rekabet edebilme potansiyeli oluşturmayı, kurumsallaşma ve beraberinde markalaşma kapasitelerini güçlendirmeyi, ekonomideki [...]

28 10, 2022

SGK Gelir ve Aylıkların Haczi ve Prim Borcu Ödenmemesinde Hapse Tazyik Konulu Genel Yazı Yayımladı

2022-10-28T11:12:52+03:00Ekim 28th, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 28 Ekim 2022 Sirküler No: 672 27 Ekim 2022 tarihli 54870218 sayılı Genel Yazı ile SGK iki düzenlemeyi tekrar hatırlattı. Birinci düzenleme, asgari ücreti aşmayan gelir ve aylıkların haczinde 1/10 oranında kesinti yapılmasıdır. İkinci düzenleme ise, tebliğ edilen prim borçlarına ilişkin mal bildirimi yapılmaması durumunda mal bildiriminde bulununcaya kadar hapsen tazyik [...]

27 10, 2022

Genç Girişimci Teşvik Uygulaması Konusunda SGK 26 Ekim 2022 Tarihli Yazı Yayımladı

2022-10-27T16:46:31+03:00Ekim 27th, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 27 Ekim 2022 Sirküler No: 671 SGK tarafından yayımlanan 26.10.2022 tarihli 54784942 sayılı yazıda özetle, vergi mevzuatına göre basit usul olup, genç girişimci desteği iptal edilen veya faydalanmak için müracaat edip faydalanmayanlar için teşvik uygulamasından yararlanmaları mümkün değilken bu uygulama ile yaralanmaları mümkün hale getirilmiştir. Bu yazı kapsamında, mükelleflerin bağlı oldukları [...]

27 10, 2022

30/9/2022 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paraların TL ye çevrilerek değerlendirilmesinden elde edilen kazançlara da istisna uygulanacak.

2022-10-27T09:29:49+03:00Ekim 27th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 27 Ekim 2022 Sirküler No: 437 Cumhurbaşkanı kararı (Karar Sayısı: 6297) ile; -Kurumların 30/9/2022 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paraları da Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda söz konusu hesapların değerlemesinden elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar da kurumlar vergisi istisnası kapsamına alınmıştır. [...]

27 10, 2022

26 Ekim 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken KDV, damga vergisi ile muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı.

2022-10-27T09:15:19+03:00Ekim 27th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 27 Ekim 2022 Sirküler No: 436 Gelir idaresinin 26/10/2022 tarihli ve VUK-146/ 2022-9 sayılı Vergi Usul Kanunu sirküleri ile; -26 Ekim 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Ekim 2022 Cuma günü sonuna [...]

27 10, 2022

Gıda maddelerinin teslimlerinden doğan KDV iadeleri, ilgili yılın Haziran ve Kasım aylarında nakden talep edilebilecek.

2022-10-27T09:15:52+03:00Ekim 27th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 27 Ekim 2022 Sirküler No: 435 Gelir idaresince yayımlanan açıklama  çerçevesinde, 5 Ekim 2022 tarihli ve 31994 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 43) ile; Kısmi tevkifata tabi işlemlerde işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin sorumlu sıfatıyla kanuni süresinden sonra beyan edilen kısmının bu beyana [...]

26 10, 2022

Eylül Ayı MUHSGK Verilme Süresi 2 Gün Uzatıldı

2022-10-26T20:51:43+03:00Ekim 26th, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 26 Ekim 2022 Sirküler No: 670 146 seri numaralı VUK sirkülerine göre Eylül ayı MUHSGK verilme süresi 26 Ekim tarihinden 2 gün uzatma ile 28 Ekim tarihine uzatılmıştır. Detaylı bilgi için Sirküleri tıklayınız.

24 10, 2022

Yabancı varlıkları 10 milyon TL yi geçen finansal kuruluşlar kredi kullandıramayacak.

2022-10-24T09:20:49+03:00Ekim 24th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 24 Ekim 2022 Sirküler No: 434 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21.10.2022 tarih ve 10389 sayılı kararı ile Finansal kiralama, faktoring ve finansman kuruluşları tarafından, 01.11.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; -Yabancı para (YP) nakdi varlıklarının (altın dahil, efektif döviz ile bankalardaki YP mevduatın) TL karşılığının 10 milyon TL’nin üzerinde olması, -  YP nakdi [...]

24 10, 2022

Merkez bankası faiz oranını % 10,5’e indirdi.

2022-10-24T09:17:23+03:00Ekim 24th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 24 Ekim 2022 Sirküler No: 433 Para Politikası Kurulu (Kurul) 20 Ekim 2022 tarihli toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 12’den yüzde 10,5’e indirilmesine karar vermiştir. Karar içintıklayınız. https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/basin/2022/duy2022-42

22 10, 2022

COVID-19 Hastalığına Bağlı İdari Para Cezalarının Tahsilinden Vazgeçilecek, Hatalı İşlemlerden Kaynaklı KÇÖ ve NÜD Ödemeleri Terkin Edilecek

2022-10-22T10:12:59+03:00Ekim 22nd, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 22 Ekim 2022 Sirküler No: 669 7 Ekim 2022 tarihinde 2/4618 Esas No ile TBMM’ye sunulan torba “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifiyle İŞKUR mevzuatında düzenlemeler yapılacaktır. I- Yapılacak Düzenlemeler COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla 11.03.2020 tarihinden itibaren alınan tedbirlerin [...]

Go to Top