28 10, 2021

SGK, Tıbbi Uygulama Yetkisi Olan Psikologları FHZ Kapsamından Çıkartıldığını Bildirdi

2021-10-28T13:13:43+03:00Ekim 28th, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 28 Ekim 2021 Sirküler No: 537 SGK 27.10.2021 tarihli 34131424 sayılı Genel Yazı ile, Sağlık Bakanlığının bildirdiği tabloda tıbbi uygulama yetkisi olan psikologların çıkartılması nedeniyle 03. 08.2018 tarihinden itibaren FHZ kapsamından yararlandırılamayacaktır. Bu durumda olan işverenlerin ne tür işlem yapacakları Genel Yazı ile açıklanmıştır. Genel Yazı için tıklayınız Genel Yazı 1 [...]

26 10, 2021

YENİ KOOPERATİF KANUNU DÜZENLEMELERİNİN GETİRDİKLERİ…

2021-10-26T11:26:42+03:00Ekim 26th, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 26 Ekim 2021 Sirküler No: 92 26 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7339 sayılı KOOPERATİFLER KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ile önemli düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan düzenlemelerin içeriğine kısa kısa, kanun madde sırasına göre öz olarak aşağıda yer verilmektedir. 1- 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 8 inci maddesinin birinci [...]

26 10, 2021

YENİ VERGİ KANUNU DÜZENLEMESİNİN BAŞLIKLAR İTİBARİ İLE GETİRDİKLERİ…

2021-10-26T11:19:05+03:00Ekim 26th, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 26 Ekim 2021 Sirküler No: 91 26 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7338 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ile vergi kanunlarında önemli düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan düzenlemelerin içeriğine kısa kısa, kanun madde sırasına göre öz olarak aşağıda yer verilmektedir. 1-BASİT USULDE TİCARİ KAZANÇ VERGİDEN İSTİSNA EDİLMİŞTİR. 1/1/2021 tarihinden [...]

26 10, 2021

Engelli Teşvikindeki Önemli Ayrıntılar Nedir?

2021-10-26T11:08:29+03:00Ekim 26th, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 26 Ekim 2021 Sirküler No: 536 Bilindiği üzere hali hazırda uygulaması devam eden yaklaşık 21 prim teşvik, destek ve indirim uygulaması bulunmaktadır. Özellikle teşviklerden yararlanma şartlarından önde gelen bir şart; prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmaması, varsa bu borçlar yapılandırılmış, taksitlendirilmiş ve düzenli ödeniyor [...]

26 10, 2021

Kurumların Taşınmaz ve İştirak Hisselerinin Satışında Vergi İstisna Rehberi kullanıma sunulmuştur

2021-10-26T11:05:56+03:00Ekim 26th, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 26 Ekim 2021 Sirküler No: 90 Kurumların aktifinde bulunan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının  satışında uygulanan kurumlar vergisi ve katma değer vergisi  istisnalarına ilişkin açıklamaların yer aldığı "Kurumların Taşınmaz ve İştirak Hisselerinin Satışında İstisna Rehberi" kullanıma sunulmuştur. Söz konusu Rehberde; • Uygulanan istisnaların kapsamı, amacı ve istisna uygulanabilmesi için [...]

25 10, 2021

Türkiye Cumhuriyeti ile Nijerya Arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması İmzalandı

2021-10-25T09:53:37+03:00Ekim 25th, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 25 Ekim 2021 Sirküler No: 89 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması 20 Ekim 2021 tarihinde Abuja'da imzalanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Ticaret Bakanı Sayın Dr. Mehmet MUŞ ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti adına Finans, [...]

25 10, 2021

Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin tabi oldukları Defter-beyan sistemine dair değişiklikleri içeren Tebliğ yayımlandı

2021-10-25T09:51:46+03:00Ekim 25th, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 25 Ekim 2021 Sirküler No: 88 Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, bu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması, vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda verilebilmesi ile elektronik ortamda belge düzenlenebilmesi [...]

25 10, 2021

2021 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı belirlendi

2021-10-25T09:49:31+03:00Ekim 25th, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 25 Ekim 2021 Sirküler No: 87 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır. 2021 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 27,37 (yüzde [...]

23 10, 2021

İşyeri Tescilinde İstenecek/Gönderilecek Bilgi ve Belgelere İlişkin SGK Genelgesi Yayımlandı

2021-10-23T00:15:32+03:00Ekim 23rd, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 22 Ekim 2021 Sirküler No: 535 18 Ağustos 2021 tarihli 31552 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle işyeri tescil işlemleri ve verilecek bilgi ve belgeler konusunda 2020-20 sayılı işveren işlemleri genelgesi güncellenmiş olup, 21 Ekim 2021 tarihli 2021-36 sayılı Genelge yayımlanmıştır. Genelge için tıklayınız... [...]

19 10, 2021

17 Soru Cevapta SGK Tarafından Elektronik Ortamda Yapılacak Tebliğ İşlemleri

2021-10-19T00:17:13+03:00Ekim 19th, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 18 Ekim 2021 Sirküler No: 534 1- Konu Hakkında Yayımlanan Mevzuat Nedir?   Konu hakkında 24 Eylül 2021 tarihli 31608 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik’tir. 2- Yönetmeliğin Yasal Dayanağı Nedir? Yönetmeliğin yasal dayanağı; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun [...]

Go to Top