Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
25 Ekim 2021

Sirküler No: 87


213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2021 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 27,37 (yüzde yirmiyedi virgül otuzyedi) olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu yeniden değerleme oranı tespitine dair Sirküler ekte yer almaktadır.

EK-1 Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranına dair Sirküler

https://www.gib.gov.tr/node/154509

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.