30 03, 2021

Serbest Zaman Fazla Çalışma Ücretinin Oranlarına Göre mi Hesaplanmalı?

2021-09-14T14:27:58+03:00Mart 30th, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 384 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 30 Mart 2021 4857 sayılı İş Kanunu’nun “fazla çalışma ücreti” başlıklı 41’inci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarına göre; Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir. Fazla sürelerle çalışmalarda, her bir saat fazla [...]

29 03, 2021

Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Ayrımı

2021-11-10T21:49:52+03:00Mart 29th, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , |

Sirküler No: 383 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 29 Mart 2021 Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma genelde karıştırılmaktadır. Aynı şeyler gibi algılanmakta olup aslında ince noktalarla birbirinden ayrılmaktadır. Şöyle ki gerek 4857 sayılı İş Kanunu’nun 41’inci maddesi gerekse İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği hükümlerine göre fazla çalışma ve [...]

29 03, 2021

Yurt Dışı Borçlanma İşlemleri İle İlgili Genelge Güncellendi

2021-09-14T14:27:58+03:00Mart 29th, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 382 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 29 Mart 2021 SGK Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü yayımladığı 10.01.2021 tarih ve 17819796 sayılı yazı ile 2021/2 sayılı yurt dışı borçlanma işlemleri konulu Genelge yayımlanmıştır. 3201 sayılı Kanun ve bu Kanuna ilişkin Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili olarak daha önce yayımlanan ve (Ek-39)'da belirtilen genelgeler, genel [...]

29 03, 2021

SGK Kaplıca Tesisleri Hakkında Duyuru Yayımladı

2021-09-14T14:27:59+03:00Mart 29th, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 381 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 29 Mart 2021 SGK Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 26 Mart 2021 tarihli Duyuru ’da; Sağlık Uygulama Tebliğinin "2.4.4.J - Kaplıca Tedavileri" başlıklı maddesinin 3’üncü fıkrasında "Kaplıca tedavisine gerek görülenler, Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilen kaplıca tesislerine müracaat edebilirler. Sağlık Bakanlığınca işletme izni [...]

29 03, 2021

“İşyeri Kaydı/Borcu Yoktur Belgesi Sorgulama” Hizmeti E-Devletten Yapılabilecek

2021-09-14T14:27:59+03:00Mart 29th, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 380 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 29 Mart 2021 SGK Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 23 Mart 2021 tarihli Duyuru ’da işyeri kaydı/borcu yoktur belgesi sorgulama hizmeti e-devlet üzerinden sağlanabilecektir. Duyuru Metnine Aşağıda Yer Verilmiştir. Devlet tarafından sağlanan yardım, teşvik ve desteklerin verilmesinden önce gerek 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve [...]

28 03, 2021

KOSGEB; Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı İlk Çağrısına Çıktı!

2021-09-14T14:27:59+03:00Mart 28th, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

KOSGEB KOSGEB; Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı İlk Çağrısına Çıktı! “2021–01 Öncelikli Sektörlerde Faaliyet Gösteren Küçük İşletmelerle, Orta Büyüklükteki İşletmelerin Kritik Teknolojilerdeki Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge Projelerinin Desteklenmesi” çağrı programı yayınlanmıştır.  Otomotiv sanayiinin rekabet gücünün korunarak geliştirilmesi amacıyla; küresel gelişmeler, yeni teknolojiler ve değişen müşteri beklentileri çerçevesinde otomotivde kullanılmak üzere belirli sektörlerde olmak üzere elektrikli [...]

24 03, 2021

2021 Yılı Yapı Birim Maliyetleri Açıklandı

2021-09-14T14:27:59+03:00Mart 24th, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 378 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 24 Mart 2021 Bilindiği üzere, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin “özel nitelikteki inşaatlarda araştırma ve re’sen yapılacak işlemler” başlıklı 111’inci maddesinde yapılan düzenlemeye göre; Bina maliyeti, belediyeler, valilikler ve ruhsat vermeye yetkili diğer makamların vermiş olduğu inşaatın ruhsatnamesinde yazılı bulunan, ruhsatnamesi yoksa ünitece tespit edilecek yüzölçümü ile [...]

23 03, 2021

Geriye Yönelik Prim Teşviklerinde İadeye Esas Prim Tutarının Resen Mahsup Edilmesi

2021-09-14T14:27:59+03:00Mart 23rd, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 377 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 23 Mart 2021 SGK Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 15.02.2021 tarihli 20336872 sayılı Genel Yazısı ile; 5510 sayılı Kanunun Ek 17’nci maddesi kapsamında geriye yönelik teşvik değişikliği işlemleri neticesinde tahakkuk eden iadeye esas prim tutarlarının işverenin SGK’ ya vadesi geçmiş olan borçlarına ya da [...]

18 03, 2021

Şua İzni

2021-09-14T14:27:59+03:00Mart 18th, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 376 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 18 Mart 2021 4857 sayılı Kanunun “yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller” başlıklı 55’inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde; 3153 sayılı “Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanuna” dayanılarak çıkarılan “Radyoloji, Radyom ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamname (Tüzüğe)”göre röntgen muayenehanelerinde [...]

18 03, 2021

Ulusal Meslek Standartlarında Yeni Eklemeler ve Değişiklikler Yapıldı

2021-09-14T14:28:41+03:00Mart 18th, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 376 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 18 Mart 2021 17.03.2021 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan Tebliğ ve Tebliğ Değişiklikleriyle aşağıdaki meslek standartları değiştirilmiş, eklenmiş ve kaldırılmıştır. Dokusuz Yüzey Operatörü (Seviye 3), Dokusuz Yüzey Operatörü (Seviye 4) ve Alçı Levha Uygulayıcısı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standartları değiştirilmiştir. Canlandırma Yönetmeni (Post Prodüksiyon) (Seviye 6) [...]

Go to Top