Sirküler

No: 383

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
29 Mart 2021


Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma genelde karıştırılmaktadır. Aynı şeyler gibi algılanmakta olup aslında ince noktalarla birbirinden ayrılmaktadır. Şöyle ki gerek 4857 sayılı İş Kanunu’nun 41’inci maddesi gerekse İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği hükümlerine göre fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Fazla çalışma, haftalık 45 saati aşan çalışmalardır. Bu şekli ile her 1 saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının %50 yükseltilmesi suretiyle ödenir.

Fazla sürelerle çalışma, haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle 45 saatin altında belirlendiği durumlarda haftalık çalışma süresini aşan ve 45 saate kadar yapılan çalışmalardır. Bu şekli ile her 1 saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının %25 yükseltilmesiyle ödenir.

Her iki halde de işçi isterse, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her 1 saat karşılığında 1 saat 30 dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her 1 saat karşılığında 1 saat 15 dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir.

Her iki halde de yine fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerekir. Fazla çalışma süresinin toplamı 1 yılda 270 saatten fazla olamaz.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.