Sirküler

No: 382

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
29 Mart 2021


SGK Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü yayımladığı 10.01.2021 tarih ve 17819796 sayılı yazı ile 2021/2 sayılı yurt dışı borçlanma işlemleri konulu Genelge yayımlanmıştır.

3201 sayılı Kanun ve bu Kanuna ilişkin Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili olarak daha önce yayımlanan ve (Ek-39)’da belirtilen genelgeler, genel yazılar ve e-YURTDISI talimatları, bu Genelgenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.

Genelge için tıklayınız…

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.