Sirküler

No: 381

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
29 Mart 2021


SGK Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 26 Mart 2021 tarihli Duyuru ’da;

Sağlık Uygulama Tebliğinin “2.4.4.J – Kaplıca Tedavileri” başlıklı maddesinin 3’üncü fıkrasında “Kaplıca tedavisine gerek görülenler, Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilen kaplıca tesislerine müracaat edebilirler. Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilmeyen kaplıcalarda tedavi görenlerin, kaplıca tedavilerine ait bedeller Kurumca karşılanmaz.” hükmü yer almakta olup Sağlık Bakanlığı tarafından işletme izni verilen kaplıca tesislerine ait güncel liste ekte yer almaktadır.

Kaplıca Tesislerine Ait Liste İçin Tıklayınız…

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.