Sirküler

No: 377

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
23 Mart 2021


SGK Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 15.02.2021 tarihli 20336872 sayılı Genel Yazısı ile; 5510 sayılı Kanunun Ek 17’nci maddesi kapsamında geriye yönelik teşvik değişikliği işlemleri neticesinde tahakkuk eden iadeye esas prim tutarlarının işverenin SGK’ ya vadesi geçmiş olan borçlarına ya da cari ay prim borcuna mahsup işlemlerinin işverenin talebi aranmaksızın resen yerine getirilmesi gerekmektedir.

Genel Yazı İçin Tıklayınız…

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.