27 08, 2021

Vergi yapılandırma kanunundan yararlanmak için 31 Ağustos 2021 tarihinde bitecek son başvuru ile taksit ödeme süreleri 1 ay uzatıldı

2021-09-29T09:46:41+03:00Ağustos 27th, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|

Sirküler No: 43 Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 27 Ağustos 2021 27 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile, 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda öngörülen ve 31 Ağustos 2021 tarihi olan son başvuru süresi ile bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri birer ay uzatılmıştır. Söz [...]

27 08, 2021

Mücbir sebep ilan edilen afet bölgelerinde, vergi yapılandırma kanunları ile belirlenen taksit ödeme süreleri uzatılmıştır

2021-09-29T09:46:57+03:00Ağustos 27th, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|

Sirküler No: 42 Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 27 Ağustos 2021 27 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile, afetler nedeniyle mücbir sebep ilan edilen yerlerde, 7256 ve 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunlar kapsamında belirlenen taksit ödeme süreleri uzatılmıştır. Söz konusu Karar düzenlemesi ekte yer almaktadır. EK-1 [...]

27 08, 2021

Bazı ülkelerden yapılan belli grup eşya ithalatına yönelik; soruşturma sonucu dampinge karşı önlem alınması kararlaştırılmıştır

2021-09-29T09:47:12+03:00Ağustos 27th, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|

Sirküler No: 41 Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 27 Ağustos 2021 İspanya, İtalyan ve Almanya menşeli ve/veya çıkışlı, “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)” ve “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın tamamlanması neticesinde;  dampinge karşı önlem alınmasına karar [...]

27 08, 2021

SGK Asgari İşçilik Uygulamasında Yönetmelik Değişikliğine Dair Genel Yazı Yayımladı

2021-08-27T10:51:38+03:00Ağustos 27th, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 500 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 27 Ağustos 2021 SGK Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü yayımladığı 24.08.2021 tarihli 30003418 sayılı Genel Yazısı ile, özel nitelikteki inşaatlarda yapılan asgari işçilik araştırmasında yapı sınıf ve grubuna ilişkin ruhsatta yer alan bilgilerin kullanılması ve işlemlerin bu şekilde sonuçlandırılması gerektiği Ünitelerine duyurulmuştur. Genel Yazı İçin Tıklayınız… [...]

25 08, 2021

Kastamonu, Bartın ve Sinop İllerinde Meydana Gelen Sel Felaketi Nedeniyle SGK Prim Borcu Ödeme Süreleri Uzatıldı

2021-08-25T17:52:29+03:00Ağustos 25th, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 499 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 25 Ağustos 2021 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 24/08/2021 tarihli haberinde; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kastamonu, Bartın ve Sinop illerinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle selden etkilenen işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna vermeleri gereken bildirgelerin verilme süreleri ile prim borçlarını ödeme sürelerini uzattıklarını açıkladı. [...]

25 08, 2021

İşçi Ücretlerinden Kesilen Ceza Paraları Yeni Banka Hesap Numarası Güncellendi

2021-08-25T17:51:23+03:00Ağustos 25th, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 498 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 25 Ağustos 2021 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 04/08/2021 tarihli Duyurusunda İşçi Ücretlerinden Kesilen Ceza Paraları Yeni Banka Hesap Numarasını Güncellediğini duyurdu. Duyuru’ ya göre; 4857 sayılı İş Kanunu'nun 38. maddesi gereğince disiplin suçları nedeniyle işçi ücretlerinden kesilen ÜCRET KESME CEZASI Banka hesap bilgileri. Banka Hesap [...]

25 08, 2021

Hangi Spesifik Durumlarda Prim Ödeme Gün Sayıları Nasıl Hesaplanır?

2021-08-25T17:49:44+03:00Ağustos 25th, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 497 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 25 Ağustos 2021 Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 100’üncü maddesinin 18 Ağustos 2021 tarihli 31572 sayılı Resmi Gazete ’de yapılan yeni düzenlemeler çerçevesinde; Ay/dönem içinde işe girişi veya işten çıkışı bulunmayan, istirahat, ücretsiz izin, disiplin cezası gibi çeşitli nedenlerle ay/dönemin bazı günlerinde çalışmayan ve çalışmadığı günler için [...]

25 08, 2021

İstirahat Raporlarının Onaylanma Süresi Nedir?

2021-08-25T17:48:42+03:00Ağustos 25th, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 496 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 25 Ağustos 2021 Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 39’uncu maddesinin 18 Ağustos 2021 tarihli 31572 sayılı Resmi Gazete ’de yapılan yeni düzenlemeler çerçevesinde; istirahat raporlarının elektronik ortamda düzenlenmesi durumunda yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularınca istirahat raporu, düzenleme tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde onaylanır. İstirahat raporunun elektronik ortamda [...]

24 08, 2021

Hangi Spesifik Durumlarda SGK Dosyası Açılır?

2021-08-24T11:23:47+03:00Ağustos 24th, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 495 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 24 Ağustos 2021 Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 33’üncü maddesinin 18 Ağustos 2021 tarihli 31572 sayılı Resmi Gazete ’de yapılan yeni düzenlemeler çerçevesinde aşağıdaki spesifik durumlarda SGK dosyası açılır. Şirketlerin nevilerinin değişmesi, birleşmesi, bölünmesi veya diğer bir şirkete katılması durumunda, bu hususların ticaret siciline tesciline ilişkin ilan [...]

24 08, 2021

Hangi Spesifik Durumlarda SGK Dosyası Açılmaz?

2021-08-24T11:22:38+03:00Ağustos 24th, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 494 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 24 Ağustos 2021 Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 33’üncü maddesinin 18 Ağustos 2021 tarihli 31572 sayılı Resmi Gazete ’de yapılan yeni düzenlemeler çerçevesinde aşağıdaki spesifik durumlarda SGK dosyası açılmaz. İşyerlerinde işletme adı değişikliklerinde işyeri bildirgesi verilmez. Bu değişiklik bir yazı ile SGK’ ya bildirilir. Devir veya intikal [...]

Go to Top