Sirküler

No: 494

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
24 Ağustos 2021


Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 33’üncü maddesinin 18 Ağustos 2021 tarihli 31572 sayılı Resmi Gazete ’de yapılan yeni düzenlemeler çerçevesinde aşağıdaki spesifik durumlarda SGK dosyası açılmaz.

  • İşyerlerinde işletme adı değişikliklerinde işyeri bildirgesi verilmez. Bu değişiklik bir yazı ile SGK’ ya bildirilir.
  • Devir veya intikal nedeniyle düzenlenen işyeri bildirgesine istinaden ayrıca işyeri dosyası tescil edilmez ve işlemlerin eski işyeri numarasından devam ettirilebilmesi için, devir veya intikale ilişkin gerekli değişiklikler tescil kütüklerine kaydedilir.
  • Şirketlerin nevilerinin değişmesi, birleşmesi veya bir şirketin diğer bir şirkete katılması ya da adi şirketlerde yeni ortak alınması durumunda düzenlenen işyeri bildirgesine istinaden yeni işyeri dosyası tescil edilmez ve işlemler eski işyeri dosyası üzerinden devam eder.
  • İşyerinin başka bir SGK Ünitesinin görev alanına giren adrese nakledilmesi halinde, durum yeni SGK Ünitesi tarafından bildirimin kendisine yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde eski işyeri dosyasının bulunduğu SGK Ünitesine yazılı olarak bildirilir ve yapılan bildirim üzerine eski işyeri dosyası 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkartılır.
  • İşyerinin aynı SGK Ünitesinin görev alanına giren başka bir adrese nakledilmesi halinde, yeni adres, işyerinin nakledildiği tarihten itibaren 10 gün içinde işyerinin işlem gördüğü SGK Ünitesine yazı ile bildirilir ve bu durumda yeni işyeri dosyası tescil edilmez.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.