Sirküler

No: 40

Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
24 Ağustos 2021


Polyester elyaf ithalatına ek mali yükümlülük getiren Cumhurbaşkanı Kararı 24 Ağustos tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. 30 gün sonra yürürlüğe girecek Karar ile;

-3 yıllık süre ile polyester elyaf ithalatına korunma tedbiri olarak kg başına 1.dönem 0,060, 2.dönem 0,058, 3. Dönem 0,056 ABD doları ek mali yükümlülük getirildi.

-Ek mali yükümlülükten muaf tutulması amacıyla 100 ün üzerinde ülke veya bölgeye, her dönem için azami 16.593 ton olmak üzere tarife kontenjanı açıldı.

Söz konusu düzenleme ekte yer almaktadır.

EK-1 Polyester elyaf ithalatına ek mali yükümlülük ve tarife kontenjanı kararı

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/08/20210824-1.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.