Sirküler

No: 495

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
24 Ağustos 2021


Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 33’üncü maddesinin 18 Ağustos 2021 tarihli 31572 sayılı Resmi Gazete ’de yapılan yeni düzenlemeler çerçevesinde aşağıdaki spesifik durumlarda SGK dosyası açılır.

  • Şirketlerin nevilerinin değişmesi, birleşmesi, bölünmesi veya diğer bir şirkete katılması durumunda, bu hususların ticaret siciline tesciline ilişkin ilan tarihini; adi şirketlerde şirkete yeni ortak alınması halinde ise, en geç yeni ortağın alındığı tarihi; takip eden 10 gün içinde bu durumların işyeri bildirgesi ile e-sigorta kanalıyla SGK’ya bildirilmesi zorunludur.
  • İşyerinin, gerek başka bir ildeki adrese nakledilmesi nedeniyle düzenlenen işyeri bildirgesine istinaden, gerekse aynı il içinde olmakla birlikte başka bir SGK Ünitesinin görev alanındaki adrese nakledilmesi nedeniyle yapılan yazılı bildirim üzerine yeni işyeri dosyası tescil edilir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.