Sirküler

No: 41

Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
27 Ağustos 2021


İspanya, İtalyan ve Almanya menşeli ve/veya çıkışlı, “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)” ve “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın tamamlanması neticesinde;  dampinge karşı önlem alınmasına karar verilmiştir.

Ülkeler ve eşyanın türüne göre damping önlemleri, 26 Ağustos da yürürlüğe girecek şekilde Resmi Gazetede yayımlanan, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği (Tebliğ No: 2021/41) ile duyurulmuştur.

Söz konusu Tebliğ düzenlemesi ekte yer almaktadır.

EK-1 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/41)

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.