26 06, 2022

Mayıs Ayı Prim Borcunu KDV İadesi Yoluyla Ödeme Süresi 27 Temmuza Uzatıldı

2022-06-26T23:01:38+03:00Haziran 26th, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 27 Haziran 2022 Sirküler No: 598 SGK Başkanlığı yayımladığı Duyuru ile, KDV yoluyla prim borcunu ödeyen işverenlerin Mayıs ayı ödemesi 20 Temmuz tarihinden 27 Temmuz tarihine çekildi. Duyuru için tıklayınız

26 06, 2022

Asgari İşçilik İncelemelerinde 2011/13 Sayılı Genelgede Değişiklikler Yapıldı

2022-06-26T14:07:07+03:00Haziran 26th, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 27 Haziran 2022 Sirküler No: 597 SGK Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü 21.06.2022 tarihli 2022/11 sayılı Genelgesi ile, 04.02.2011 tarihli 2011/13 sayılı Genelgede değişiklik yapılmıştır. Genelge ile yapılan değişiklikleri Genelgede başlıklar altında görmeniz mümkündür. Genelge İçin Tıklayınız.

26 06, 2022

Kullanılmayan izin ücretleri nasıl hesaplanır?

2022-06-26T14:04:59+03:00Haziran 26th, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 27 Haziran 2022 Sirküler No: 596 İş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 59’uncu maddesi düzenlemesi gereği sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden ödenir. Bu ücret, çıplak ücret olup, giydirilmiş ücret değildir. Bu şekilde hesaplanan yıllık izin [...]

26 06, 2022

İşe giriş bildirgesinin bilgisayar çıktısı imzalanacak mı?

2022-06-26T14:03:21+03:00Haziran 26th, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 27 Haziran 2022 Sirküler No: 595 Sigortalı işe giriş bildirgesinin e-sigorta yoluyla gönderilmesi ZORUNLU olduğundan, işverenler bilgisayarlarından alacakları SGK tarafından üretilmiş barkod numaralı çıktılarının işçi ve işveren tarafından imzalanması yönünde bir kural ve zorunluluk yoktur. Ancak, uygulamada hem işçi hem de işveren tarafından imzalanarak özlük dosyalarına konulduğu görülmektedir. İleride ihtilafların önüne [...]

26 06, 2022

Geçici iş göremezlik ödeneği işçi ücretinden mahsup edilir mi?

2022-06-26T14:01:16+03:00Haziran 26th, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 27 Haziran 2022 Sirküler No: 594 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında hastalık sigortası kapsamında, hastalık nedeni ile çalışılmayan günlerde SGK tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği, aylık ücretli işçilerin ücretlerinden mahsup edilir. Burada püf nokta, işyerinde işveren tarafından AYLIK ÜCRETLİ SİSTEMİN geçerli olmasıdır. Günlük ücret sisteminde [...]

26 06, 2022

Fazla çalışma ücreti, ücret niteliğinde sayılır mı?

2022-06-26T13:59:41+03:00Haziran 26th, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 27 Haziran 2022 Sirküler No: 593 Genel anlamda ücret, bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve nakden ödenen meblağı kapsar. Çıplak ücret; Ücret niteliğindeki ödemeler (fazla mesai ücreti, gece zammı, yolluklar gibi), Ücret benzeri ödemeler (bayram harçlığı, temettü, teşvik ikramiyesi gibi), Sosyal yardımlar (yemek yardımı, taşıt [...]

26 06, 2022

Evlilik nedeniyle işten ayrılan işçi işsizlik ödeneği alabilir mi?

2022-06-26T13:57:46+03:00Haziran 26th, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 27 Haziran 2022 Sirküler No: 592 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 51’inci maddesine göre, işsizlik ödeneğine hak kazanmada genel olarak işverenin haksız bir nedenle işçinin iş akdini fesih etmesi gerekir.  Bu çerçevede, evlilik işveren tarafından haksız bir nedenle fesih sayılmayıp, işçi tarafından kanunun verdiği bir hak kullanılarak fesih gerçekleştiğinden dolayı, kadın [...]

26 06, 2022

Döviz büfeleri, 5.000 Dolar ve eşiti döviz- alım satımlarında vergi kimlik numarası tespiti yapacak

2022-06-26T13:55:04+03:00Haziran 26th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 27 Haziran 2022 Sirküler No: 342 16 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği (Sıra No:2) değişikliği ile; - Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'a göre kurulan yetkili müesseseler, 16.6.2022 tarihinden itibaren 5.000 Amerikan Doları veya eşiti döviz alış ve satış işlemlerinde ve yapacakları sözleşmeler öncesi vergi kimlik numaralarının [...]

26 06, 2022

Finansal işlem tutarı 85 Bin TL ve üzeri ise kimlik bilgileri teyit edilecek

2022-06-26T13:53:18+03:00Haziran 26th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 27 Haziran 2022 Sirküler No: 341 Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte 16 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan değişiklikle; -Bankalar, finans kurumları başta olmak üzere yükümlüler yaptıkları finansal işlemin toplam tutarı 85 Bin TL ve üzerinde olduğunda, kimliğe ilişkin bilgileri almak ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek suretiyle [...]

26 06, 2022

Reeskont kredilerinde, ihracat bedelinin %70 inin satılma şartı getirildi

2022-06-26T13:50:45+03:00Haziran 26th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 27 Haziran 2022 Sirküler No: 340 İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Finansmanı Uygulama Talimatına eklenen Ek 1 nci madde ile; 1-Türk lirası üzerinden düzenlenen ticari senetler karşılığında kullandırılan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont finansmanlarına, reeskont oranı olarak; a) 90 güne kadar vadelerde Merkez Bankası politika faiz oranından 300 baz puan indirilmesi sonucunda [...]

Go to Top