Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
27 Haziran 2022

Sirküler No: 596


İş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 59’uncu maddesi düzenlemesi gereği sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden ödenir. Bu ücret, çıplak ücret olup, giydirilmiş ücret değildir. Bu şekilde hesaplanan yıllık izin ücretlerinden gelir vergisi, damga vergisi ve sigorta-işsizlik primi kesilir, işten ayrılma tarihini içeren aya dâhil edilerek, takip eden ayın 26’sına kadar e-beyanname ile beyan edilir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.