4 01, 2022

İhracat bedelinin %25 i TCMB ye satılacak

2022-01-04T09:05:23+03:00Ocak 4th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 04 Ocak 2022 Sirküler No: 181 TCMB tarafından ihracat genelgesinin ek 1 inci maddesi kapsamında yayımlanan döviz satışına ilişkin uygulama talimatı uyarınca; - İhracat Bedeli Kabul Belgesi veya Döviz Alım Belgesine bağlanan ihracat bedeli dövizin %25’i, belgenin düzenlendiği tarihteki işlem kuru üzerinden TCMB ye satılmak bu belgeleri düzenleyen bankaya satılır. -Banka nezdinde TCMB adına [...]

23 11, 2021

100 ABD Doları altındaki döviz alım-satım işlemlerinde kimlik ibraz zorunluluğu kaldırıldı

2021-11-23T23:44:22+03:00Kasım 23rd, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 24 Kasım 2021 Sirküler No: 114 Hazine ve Maliye Bakanlığınca 18 Kasım 2021 tarihinden geçerli olmak üzere,  Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde yapılan değişikliklerle, Başta döviz alım satım büfeleri olmak üzere yetkili müesseselerin hisselerinin mevcut ortaklara da devrine yönelik izin başvurularında; devralınan hisse oranı nispetinde belirlenen ücretin yatırıldığını tevsik [...]

Go to Top