30 12, 2023

Yeni nesil ÖKC ye geçiş esasları açıklandı

2023-12-30T22:08:24+03:00Aralık 30th, 2023|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 30 Aralık 2023 Sirküler No: 891 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 557) ile; -Ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerin kullandıkları eski nesil ödeme kaydedici cihazların yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar ile değiştirilmesi ve yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar üzerinden banka kartları ile ödeme imkânı sağlanması zorunluluğuna ilişkin hususlar belirlenmiştir. Tebliğ için [...]

30 12, 2023

2024 yılı vergi cezaları tespit edildi

2023-12-30T22:06:06+03:00Aralık 30th, 2023|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 30 Aralık 2023 Sirküler No: 890 2024 yılında uygulanacak vergi cezaları, defter tutma hadleri, fatura kullanma ve uzlaşma limitleri belirlenmiştir. Vergi usul kanunu kapsamında tespit edilen tüm limit ve miktarlar için tıklayınız.

30 12, 2023

Enflasyon düzeltmesi usul ve esasları yayımlandı

2023-12-30T22:03:59+03:00Aralık 30th, 2023|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 30 Aralık 2023 Sirküler No: 889 2023 hesap dönemi ve düzeltme şartlarının gerçekleşmesine/varlığına bağlı olarak (geçici vergi dönemleri dâhil) izleyen hesap dönemlerine ilişkin olarak enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak mali tablolar ve 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrası ile geçici 33 üncü maddesine göre yapılacak düzeltme işlemlerine ait usul ve esaslar belirlenmiştir. [...]

30 12, 2023

Gelir vergisinde 2024 yılı için geçerli hadler, yeniden değerleme oranında artırıldı

2023-12-30T22:01:58+03:00Aralık 30th, 2023|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 30 Aralık 2023 Sirküler No: 888 193 sayılı Kanununda yer alan ve 2024 yılında uygulanacak had ve tutarlar tespit edilmiştir. Buna göre, 1- Engellilik indirimi tutarları; - Birinci derece engelliler için      6.900 TL, - İkinci derece engelliler için        4.000 TL, - Üçüncü derece engelliler için     1.700 TL 2-İşyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedeline [...]

30 12, 2023

Harç, damga vergisi ve emlak vergisi, 2024 had ve tutarları belirlendi

2023-12-30T21:59:26+03:00Aralık 30th, 2023|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 30 Aralık 2023 Sirküler No: 887 1-Damga vergisi tutarları   Damga vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergiler (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2024 tarihinden itibaren uygulanacak miktarlar belirlenmiştir. Tablo için tıklayınız. 2- Emlak vergisi değerleri Mükellefiyeti 2024 yılında başlayanların, [...]

30 12, 2023

Veraset ve intikal vergisinde 2024 yılı maktu had ve oranları belirlendi

2023-12-30T21:54:55+03:00Aralık 30th, 2023|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 30 Aralık 2023 Sirküler No: 886 1/1/2024 tarihinden itibaren 7338 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları; - Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 1.609.552 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 3.221.082 TL), - İvazsız suretle meydana gelen [...]

30 12, 2023

Mobil ilk hat tesisinde 400 TL ücret alınacak

2023-12-30T21:51:40+03:00Aralık 30th, 2023|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 30 Aralık 2023 Sirküler No: 885 Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan özel iletişim vergisi 1/1/2024 tarihinden itibaren 400,00 TL olarak uygulanacaktır. Tebliğ için tıklayınız.

30 12, 2023

Malul veya engelliler tarafından ÖTV’den müstesna alınacak araç bedel limitleri artırıldı

2023-12-30T21:49:18+03:00Aralık 30th, 2023|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 30 Aralık 2023 Sirküler No: 884 Malul veya engelliler tarafından beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV siz alınabilecek ve değeri 1.004.200 TL TL’nin altında binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, steyşın vagon, vb taşıtlar için bedel, 1.1.2024 den itibaren 1.591.200 TL’ ye yükseltilmiştir. Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama [...]

30 12, 2023

2024 Yılı Asgari Ücreti Resmi Gazete’de Yayımlandı

2023-12-30T14:06:14+03:00Aralık 30th, 2023|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 30 Aralık 2023 Sirküler No: 946 30 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazete nüshasında 2024 için geçerli olan asgari ücret tespit komisyonu kararı yayımlandı. Karara göre, brüt günlük asgari ücret 666,75 TL olarak ilan edildi. Bu durumda brüt aylık asgari ücret 20.002,50 TL oldu. Karar için tıklayınız. asgari ücret kararı [...]

29 12, 2023

Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar Kapsamına Alınmasına İlişkin Duyuru

2023-12-29T10:05:36+03:00Aralık 29th, 2023|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 29 Aralık 2023 Sirküler No: 883 Bağımsız Denetim Yönetmeliği (BDY)’nin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendine göre Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar (KAYİK); halka açık şirketler, bankalar, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, faktöring şirketleri, finansman şirketleri, finansal kiralama şirketleri, varlık yönetim şirketleri, emeklilik fonları, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda tanımlanmış olan ihraççılar [...]

Go to Top