Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
29 Aralık 2023

Sirküler No: 883


Bağımsız Denetim Yönetmeliği (BDY)’nin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendine göre Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar (KAYİK); halka açık şirketler, bankalar, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, faktöring şirketleri, finansman şirketleri, finansal kiralama şirketleri, varlık yönetim şirketleri, emeklilik fonları, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda tanımlanmış olan ihraççılar ve sermaye piyasası kurumları ile faaliyet alanları, işlem hacimleri, istihdam ettikleri çalışan sayısı ve benzeri ölçütlere göre önemli ölçüde kamuoyunu ilgilendirdiği için Kurum tarafından bu kapsamda değerlendirilen kuruluşlar olarak tanımlanmaktadır.

BDY’nin 28’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre KAYİK’ler nezdinde yapılacak denetimler için denetim ekibinde görevlendirilecek sorumlu denetçilerin; 15 yıllık mesleki tecrübeye sahip olması ve bu sürenin en az üç yılında fiilen denetçi, kıdemli denetçi veya başdenetçi ünvanıyla mevzuatta denetim öngörülen alanlarda denetimlerde bulunmuş olması gerekmektedir.

Yine BDY’nin 11’inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre, KAYİK’lerin denetimi yalnızca KAYİK dahil bağımsız denetim kuruluşları tarafından üstlenilebilir. Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının finans sektörü içindeki artan önemi dikkate alınmış ve bu doğrultuda söz konusu kuruluşların KAYİK kapsamına alınması hususu değerlendirilmiştir.

Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının KAYİK kapsamına alınmasıyla BDY’nin yukarıda yer verilen hükümleri söz konusu kuruluşlar için de geçerli olacak; diğer bir ifadeyle ödeme ve elektronik para kuruluşlarının finansal tablolarının bağımsız denetimi sadece KAYİK dahil bağımsız denetim kuruluşları tarafından gerçekleştirilebilecektir. Bu yönde bir karar alınması halinde kararın, söz konusu kuruluşların bağımsız denetimindeki etkinliğin artmasına ve sağlıklı bir finansal yapı sürdürmelerine olumlu katkı yapacağı beklendiğinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)’nin düzenleme ve denetimine tabi olan Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının KAYİK kapsamına alınmasına karar verilmiştir.

Duyuru için tıklayınız.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.