Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
30 Aralık 2023

Sirküler No: 890


2024 yılında uygulanacak vergi cezaları, defter tutma hadleri, fatura kullanma ve uzlaşma limitleri belirlenmiştir.

Vergi usul kanunu kapsamında tespit edilen tüm limit ve miktarlar için tıklayınız.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.