31 03, 2023

2022 Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme süresi 5 Nisana uzatıldı

2023-03-31T09:46:40+03:00Mart 31st, 2023|Kategoriler: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 31 Mart 2023 Sirküler No: 622 30 Mart 2023 tarihli ve 153 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; - 31 Mart 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2022 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 5 Nisan 2023 Çarşamba günü sonuna kadar, [...]

31 03, 2023

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri /Ar-ge ve Tasarım Merkezlerindeki Çalışma Süresi Oranı Yüzde Yüz Uygulanacak

2023-03-31T09:41:40+03:00Mart 31st, 2023|Kategoriler: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 31 Mart 2023 Sirküler No: 780 Deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerde bahse konu teknoloji geliştirme bölgeleri, ar-ge ve tasarım merkezlerinde çalışanlar açısından geçerli olan oran 6/2/2023 tarihinden itibaren olağanüstü hal süresince %100 olarak uygulanacaktır. Cumhurbaşkanı Kararı İçin Tıklayınız.

31 03, 2023

Deprem Bölgesindeki Özel Öğretim Kurumlarına Prim Desteği Geldi

2023-03-31T09:38:07+03:00Mart 31st, 2023|Kategoriler: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 31 Mart 2023 Sirküler No: 779 Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 138 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep İslahiye - Nurdağı ilçelerindeki özel öğretim kurumlarına 31 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 Ay süreyle işveren hisselerine ait prim tutarları Hazine tarafından karşılanacaktır. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi İçin Tıklayınız. [...]

31 03, 2023

PTT Tarafından İşverenlere Tebliğ Edilen SGK Evraklarını Alan Kişilerin Re’sen Sigorta Tescili İptal Edildi

2023-03-31T09:33:14+03:00Mart 31st, 2023|Kategoriler: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 31 Mart 2023 Sirküler No: 778 SGK'nın 2015-25 sayılı Genelgesinde 2018/4 sayılı Genelge ile 2.3.1.1 maddesinin yedinci paragrafından sonra aşağıda eklenen cümle Danıştay tarafından iptal edilmiştir. İptal kararı ile PTT tarafından işverenlere SGK evraklarının tebliğinde, tebliği alan kişinin sigortalılıkları yoksa sadece bu tebliğ evrakının alınması nedeniyle sigortalılık tescilleri SGK Müdürlüklerince yapılamayacaktır. [...]

30 03, 2023

Posta ve hızlı kargo yoluyla eşya taşımacılığında teminat oranları artırıldı.

2023-03-30T10:39:32+03:00Mart 30th, 2023|Kategoriler: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 30 Mart 2023 Sirküler No: 621 Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2) ile, -Eşyanın gümrük beyanı dâhil tüm gümrük işlemlerini Hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlere ve posta idaresi için sonradan yapılacak kontroller sonucunda doğabilecek kamu alacağının garanti edilmesi amacıyla, [...]

30 03, 2023

Döviz yükümlülüğü olan tüzel kişilere Merkez Bankasınca yeni yükümlülük ve imkânlar getirildi

2023-03-30T10:36:50+03:00Mart 30th, 2023|Kategoriler: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 30 Mart 2023 Sirküler No: 620 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından yayımlanan Döviz Yükümlülüğü Olan Tüzel Kişilerin Döviz veya Türk Lirası Cinsinden Mevduat ve Katılma Hesaplarına Sağlanacak Destek Hakkında Tebliğ (Sayı: 2023/6) ile; -Döviz yükümlülüğü olan yurt içi yerleşik tüzel kişilerin bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve [...]

30 03, 2023

Deprem bölgelerinde yer alan mükellefler için karşıt inceleme tutanağı aranmayacak

2023-03-30T10:28:51+03:00Mart 30th, 2023|Kategoriler: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 30 Mart 2023 Sirküler No: 619 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan yayımlanan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 47) ile; -Yeminli mali müşavirlerce düzenlenecek tasdik raporlarında, mücbir sebep ilan edilen yerlerdeki mükellefler nezdinde yapılacak karşıt incelemelerde, söz konusu mükelleflerin defter ve belgelerinin zayi olduğuna ilişkin [...]

29 03, 2023

İşçi İhbar Öneline Uymadan İşyerinden Ayrılırsa İhbar Tazminatı Ödemek Zorunda Kalır

2023-03-29T08:16:49+03:00Mart 29th, 2023|Kategoriler: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 29 Mart 2023 Sirküler No: 777 Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Yargıtay İlamı ile, işyerinden istifa yolu ile ayrılan işçi istifasını haklı nedenle ispat edememesi nedeniyle işverenine ihbar tazminatı ödemekle yükümlüdür. Detay için ilamı inceleyiniz. yargıtay ilamı

29 03, 2023

KOSGEB SANAYİDE NİTELİKLİ ELEMAN DESTEĞİ AÇILDI !

2023-03-29T00:07:13+03:00Mart 29th, 2023|Kategoriler: KOSGEB Mevzuatı Sirküleri|

Sevim YıldırımYatırım Destekleri Uzmanı28 Mart 2023Sirküler No: 7 Nitelikli Eleman Desteği güncellenerek Sanayide Nitelikli Eleman Desteği olarak yürürlüğe girdi.Destek üst limiti Ar-Ge Merkezleri, Tasarım Merkezleri ve Teknopark içerisinde yer alan işletmeler için 150.000 TL’ ye diğer işletmeler için 100.000 TL’ye artırıldı.İşletmelerin destekten yararlanabilmesi için;Orta Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında NACE Rev 2 koduna göre C-İmalat Sektöründe, Nace Rev Kodu 62-Bilgisayar [...]

28 03, 2023

Mükelleflerden Merkez Bankasınca İstenen “Özet Döviz Pozisyon Raporu” hakkında

2023-03-28T13:28:20+03:00Mart 28th, 2023|Kategoriler: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 28 Mart 2023 Sirküler No: 618 TCMB tarafından, yurtiçinde faaliyet gösteren bankalardan nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi 5 Milyon TL ve üzerinde olan tüzel kişi müşterilerinin, “Özet Döviz Pozisyon Raporu’nu aylık dönemler halinde ve izleyen ayın ilk 10 iş günü içinde Banka bilgi sistemlerine elektronik ortamda bildirilmesinin sağlanması ve bildirimlerin tüzel kişiler [...]

Go to Top