Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
28 Mart 2023

Sirküler No: 618


TCMB tarafından, yurtiçinde faaliyet gösteren bankalardan nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi 5 Milyon TL ve üzerinde olan tüzel kişi müşterilerinin, “Özet Döviz Pozisyon Raporu’nu aylık dönemler halinde ve izleyen ayın ilk 10 iş günü içinde Banka bilgi sistemlerine elektronik ortamda bildirilmesinin sağlanması ve bildirimlerin tüzel kişiler tarafından süresinde yapılıp yapılmadığının da takip edilmesi talep edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak TÜRMOB tarafından ise “Özet Döviz Pozisyon Raporu”nun TCMB na iletilmesinin fiilen mümkün olamayacağı bildirilmiştir.

Yazı için tıklayınız.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.