Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
30 Mart 2023

Sirküler No: 621


Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2) ile,

-Eşyanın gümrük beyanı dâhil tüm gümrük işlemlerini Hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlere ve posta idaresi için sonradan yapılacak kontroller sonucunda doğabilecek kamu alacağının garanti edilmesi amacıyla,  yapılan güncelleme ile yalnızca hava yolu veya yalnızca kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığında yetki kullanılmak istenmesi durumunda  1.000.000 Türk Lirası, her iki yetkinin birlikte kullanılmak istenmesi durumunda ise  2.000.000 Türk Lirası tutarında teminat mektubu ibraz edilmesi, zorunlu kılınmıştır.

Tebliğ ve geçiş dönemi açıklamaları için tıklayınız.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.