28 11, 2020

İlave İstihdam Desteğine İlişkin SGK Genelgesi Yayımlandı

2021-09-14T14:36:33+03:00Kasım 28th, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 290 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 28 Kasım 2020 7256 sayılı Kanunla getirilen 4447 sayılı Kanunun Geçici 28’inci Maddesinde Yer Alan Prim Desteğine ilişkin usul ve esaslar SGK tarafından yayımlanan 26.11.2020 tarihli 2020/49 sayılı Genelge ile düzenlenmiştir. 4447 sayılı Kanunun geçici 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan prim desteğinden yararlanılabilmesi için, [...]

28 11, 2020

İstihdama Dönüş Desteğine İlişkin SGK Genelgesi Yayımlandı

2021-09-14T14:36:34+03:00Kasım 28th, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 289 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 28 Kasım 2020 7256 sayılı Kanunla getirilen 4447 sayılı Kanunun Geçici 27’nci Maddesinde Yer Alan Prim Desteğine ilişkin usul ve esaslar SGK tarafından yayımlanan 26.11.2020 tarihli 2020/50 sayılı Genelge ile düzenlenmiştir. 4447 sayılı Kanunun geçici 27’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan prim desteğinden yararlanılabilmesi [...]

25 11, 2020

Evli İşçinin İşyerinde Sevgili Edinmesi Haklı Nedenle Fesih Sayılır

2021-09-14T14:36:36+03:00Kasım 25th, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 288 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 25 Kasım 2020 Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 15.04.2019 tarihli kararında (E.2018/10504, K.2019/8673) aşağıdaki hususlara vurgu yapılmıştır. “Somut uyuşmazlıkta, evli ve 3 çocuk sahibi olan davacı işçinin, aynı işyerinde çalışan dava dışı evli bir kadın işçi ile gönül ilişki yaşadığının sabit olduğu, davacının bu davranışının işin normal [...]

25 11, 2020

“Boş Yıllık İzin Formlarının Önceden İmzaltılması” Geçerli Kabul Edilemez

2021-09-14T14:36:37+03:00Kasım 25th, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 287 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 25 Kasım 2020 Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 02.06.2020 tarihli kararında (E.2017/15101, K.2020/4675) aşağıdaki hususlara vurgu yapılmıştır. “Davacı dava dilekçesinde boş yıllık izin formlarının önceden imzalatıldığını, daha sonra davalının bu formları isteği gibi doldurduğunu, yurt dışında seferde olduğu günlerde dahi yıllık izin kullandırılmış gibi gösterildiğini iddia ederek, [...]

25 11, 2020

“Amirine Bana Karışamazsın Artislik Yapma” Sözü Geçerli Nedenle Fesih Sayılır

2021-09-14T14:36:37+03:00Kasım 25th, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 286 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 25 Kasım 2020 Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin 02.07.2014 tarihli kararında (E.2014/16348, K.2014/21235) aşağıdaki hususlara vurgu yapılmıştır. “Mahkemece fesih nedeni olarak gösterilen ve davacının iş arkadaşına söylediği belirtilen sözlerin iş sözleşmesinin sürdürülmesini zedeleyecek derecede ağır olmadığı ve fesih yaptırımını gerektirmediği belirtilerek ile davanın kabulüne karar verilmiş, karar [...]

24 11, 2020

7256 Sayılı Kanun Gereği Sigortalılıkları Durdurulan Bağ-Kur Sigortalılarının, Sigortalılıklarının Yeniden Başlatılması Hakkında Genelge Çıktı

2021-09-14T14:36:38+03:00Kasım 24th, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 285 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 24 Kasım 2020 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 17.11.2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunla, daha önceki günlerde yayımladığımız sirkülerimizde “4/1-b kapsamında dondurulan günlerin Kanunun yayım tarihini takip eden ay başından itibaren 2 [...]

17 11, 2020

7256 Sayılı Kanun Yayımlandı, Yeni Teşvikler Geldi

2021-09-14T14:36:39+03:00Kasım 17th, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 283 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 17 Kasım 2020 11.11.2020 tarihinde kabul edilen 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 17 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, bu Kanunla getirilen yeni teşvikler detaylı olarak aşağıda açıklanmıştır. Hızlı İşe Dönüş Teşviki Getirildi İşsizlik ödeneğinden yararlandırılıp, işten [...]

16 11, 2020

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca IPARD Projesi Kapsamında Açılan Çağrı İlanları İçin Borcu Yoktur Yazısı Aranır mı?

2021-09-14T14:36:40+03:00Kasım 16th, 2020|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 282 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 16 Kasım 2020 IPARD Projesi kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca açılan çağrı ilanlarına başvuran işverenlerin SGK’ den borcu yoktur yazısı talep etmesi durumunda İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik ve Desteklerde Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğin 5’inci [...]

Go to Top