Sirküler

No: 282

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
16 Kasım 2020


IPARD Projesi kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca açılan çağrı ilanlarına başvuran işverenlerin SGK’ den borcu yoktur yazısı talep etmesi durumunda İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik ve Desteklerde Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğin 5’inci maddesi uyarınca, işyeri bazından değil Türkiye geneli borç sorgulamasının yapılarak borcu yoktur yazılarının düzenlenmesi gerekmektedir.

 

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.