Sirküler

No: 281

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
16 Kasım 2020


5510 sayılı Kanunun 88’inci maddesinin göre; Sosyal Güvenlik Kurumu’na fiilen ödenmeyen prim tutarları, gelir vergisi ve kurumlar vergisi uygulamasında gider yazılamaz. Buna göre; taksitler halinde ödenen primler ödendiği ay dikkate alınmak suretiyle gider yazılabilecektir. Gider yazılmada esas espri, primlerin ödenmesidir. Sigorta primlerine ait gecikme zammı ile tecil faizlerinin 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 90’ıncı maddesi hükmü gereğince gider olarak indirilmesi mümkün değildir.

 

SGK primlerinin gider olarak dikkate alınabilmesi için, bu primlerin SGK’ya fiilen ödenmiş olması gerektiğinden, dönemine ve ait olduğu yıla bakılmaksızın fiilen ödendiği tarihte kazancın tespitinde gider olarak  dikkate alınabilecek olup, yalnızca Aralık ayına ait sigorta primlerinin ertesi yılın Ocak ayı içinde ödenmesi durumunda Aralık ayının gideri olarak dikkate alınabileceği, 5510 sayılı Kanun’un geçici 72. maddesine göre ertelenen Aralık 2016 dönemine ilişkin sigorta primlerinin 2017 takvim yılının Ekim ayında ödenmesi mümkün olsa da 2017 yılı Ocak ayı içinde ödenmeyen 2016 Aralık ayına ait sigorta primlerinin 2016 yılı kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınmasının mümkün değildir (Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın T.11.04.2017, S. 18008620-125[2017-721-1]-16071 tarih sayılı Özelgesi).

 

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.