Sirküler

No: 280

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
16 Kasım 2020


Aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna / Vergi Dairesine verilmesi gereken sürenin son gününü takip eden günden başlanarak, müteakip belgenin verilmesi gereken sürenin sonuna kadar, sigortalılar tarafından görülebilecek bir yere asılması yükümlülüğü, 13.02.2011 tarihli 6111 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesi ile kaldırıldığından söz konusu belgenin/beyannamenin işyerine asılması zorunluluğu bulunmamaktadır.

 

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.