Sirküler

No: 288

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
25 Kasım 2020


Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 15.04.2019 tarihli kararında (E.2018/10504, K.2019/8673) aşağıdaki hususlara vurgu yapılmıştır.

“Somut uyuşmazlıkta, evli ve 3 çocuk sahibi olan davacı işçinin, aynı işyerinde çalışan dava dışı evli bir kadın işçi ile gönül ilişki yaşadığının sabit olduğu, davacının bu davranışının işin normal yürüyüşünü ve işyerindeki çalışma ortamını olumsuz etkilediği ve davacının bu davranışının doğruluk ve bağlılığa aykırı olup, güven ilişkisinin zedelendiği, işverenin iş akdini feshinin özel hayata müdahale olmadığı, bu nedenle işverenin feshinin 4857 sayılı kanunun 25/II. maddesi kapsamında haklı nedene dayandığı anlaşıldığından davanın reddi yerine kabulü hatalıdır.”

 

Sonuç olarak; Yargıtay evli ve çocuk sahibi olan davacının aynı işyerinde dava dışı evli bir kadın işçi ile gönül ilişkisini haklı nedenle fesih olarak hükme bağlamıştır. Bu durumda işçinin tazminat hakkı olmayacaktır.

 

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.