28 01, 2022

Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri 8 – 9 Şubat 2021

2022-01-28T22:50:49+03:00Ocak 28th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , , , , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 29 Ocak 2022 Sirküler No: 209 Ticaret Bakanlığınca, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) koordinasyonunda İzmir Ticaret Odası (İZTO) eğitim organizasyonu ile İzmir’de yerleşik iş çevrelerine yönelik olarak 8-9 Şubat 2022 tarihlerinde Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri düzenlenecektir. Seminerler; - Ticaret Bakanlığı tarafından İhracatta [...]

28 01, 2022

17256-27256 Sayılı Teşviklerle İlgili Yeni Önemli Duyuru

2022-01-28T22:44:35+03:00Ocak 28th, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 29 Ocak 2022 Sirküler No: 589 SGK 27 Ocak 2022 tarihli Duyurusu ile 2021 Aralık ayı 17256-27256 ve iş kazası prim desteği ile ilgili olarak otomatik olarak mahsup işleminin yapılacağını bildirmiş, ancak 28 Ocak 2022 tarihli Duyurusunda işverenlerin ilgili SGK Ünitelerine müracaat ederek Manuel olarak yapılacağını ilan etti. Yeni Duyuru İçin [...]

27 01, 2022

Asgari ücret vergi istisnasına ilişkin uygulama Tebliği yayımlandı

2022-01-27T23:29:17+03:00Ocak 27th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 28 Ocak 2022 Sirküler No: 208 Asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretler, 2/12/2021 tarihli ve 7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, vergiden istisna edilmişti. Bu defa yapılan değişikliklere ilişkin usul ve esaslar, 319 [...]

27 01, 2022

SGK, 27 OCAK 2022 TARİHLİ DUYURUSU İLE 4447 SAYILI KANUN İNDİRİMLERİYLE İLGİLİ CARİ AY MAHSUBU YAPILMAYACAK

2022-01-27T23:25:30+03:00Ocak 27th, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 28 Ocak 2022 Sirküler No: 588 4447 sayılı Kanunun Geçici 27 (17256), Geçici 28 (27256) ve Ek-4 maddeleri prim indirimlerinin 2021 Aralık ayı prim borcuna otomatik olarak mahsubu yapılmayacak, banka borç sorgusunda görülen tutarın işverenler tarafından ödenmesi gerektiği belirtilmiştir. Duyuru için tıklayınız.

27 01, 2022

Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik Güncellendi

2022-01-27T09:43:56+03:00Ocak 27th, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 27 Ocak 2022 Sirküler No: 587 26.11.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik, 27 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile güncellenerek yürürlüğe konulmuştur. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

25 01, 2022

Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar beyannamelerinin verilme süreleri 31 Ocak tarihine uzatıldı

2022-01-25T16:53:02+03:00Ocak 25th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 25 Ocak 2022 Sirküler No: 207 Gelir idaresince yayımlanan sirküler ile yoğun kar yağışına bağlı olarak; -Mükellefler tarafından, 26 Ocak 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Ocak 2022 Pazartesi günü sonuna kadar [...]

25 01, 2022

Nakden iade edilecek vergi tutarları güncellendi

2022-01-25T01:15:32+03:00Ocak 25th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 26 Ocak 2022 Sirküler No: 206 Gelir İdaresi Başkanlığınca 252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan ve tevkif yoluyla kesilen vergilerin nakden iadesine yönelik tespit olunan hadler 2022 yılı için yeniden belirlenmiştir. Buna göre 2022 yılı için; -Tevkif yoluyla kesilen vergilere ilişkin nakden iade tutarı 68.000 TL, - Mükelleflerle süresinde tam tasdik sözleşmesi [...]

Go to Top