28 12, 2023

Araştırma altyapılarının Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinden elde ettikleri kazanç ve ücretlerde vergi istisnası 31.12.2028 e uzatıldı

2023-12-28T13:15:16+03:00Aralık 28th, 2023|Kategoriler: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 28 Aralık 2023 Sirküler No: 880 Cumhurbaşkanı Kararı ile (Karar Sayısı: 7981) 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanunun geçici 1 inci maddesi kapsamında sağlanan indirim ve istisnaların uygulama süresinin 31/12/2028 tarihine kadar uzatılmasına, 6550 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir. Böylelikle, 31/12/2028 tarihine kadar, a) Araştırma altyapılarının bu Kanunun uygulanması kapsamında Ar-Ge ve [...]

25 04, 2023

Kurumların 31/3/2023 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını TL ye çevirmeleri halinde de vergi istisnası uygulanacak

2023-04-25T09:18:50+03:00Nisan 25th, 2023|Kategoriler: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 25 Nisan 2023 Sirküler No: 660 Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 7165) ile; -Kurumların 31/3/2023 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 31/12/2023 tarihine kadar Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda söz konusu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar [...]

19 10, 2022

Kurumların taşınmaz ve iştirak hisselerinin satışlarına uygulanacak vergi istisnası rehberi yayımlandı.

2022-10-19T10:56:54+03:00Ekim 19th, 2022|Kategoriler: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 19 Ekim 2022 Sirküler No: 432 Kurumların Taşınmaz ve İştirak Hisselerinin Satışında İstisna Rehberi, yapılan değişiklikler sonrasında güncellenmiş, ayrıca söz konusu Rehbere istisna yoluyla vergi dışı tutulan işlemlerin, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olduğunun yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenen raporlarla belgelenmesine ilişkin yeni bir bölüm eklenerek kullanıma sunulmuştur. Söz konusu Rehberde; Uygulanan istisnaların kapsamı, amacı [...]

12 10, 2022

Kişinin işyerinde yaptığı resimlerin satışında vergi istisnası

2022-10-12T12:04:24+03:00Ekim 12th, 2022|Kategoriler: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 12 Ekim 2022 Sirküler No: 425 1-İş yerinde yapılan resim çalışmalarının satışı nedeniyle elde edilen hasılata münhasır olmak üzere, Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesinde yer alan istisna hükmünden faydalanılması mümkün bulunmaktadır. Diğer taraftan, kazancın, Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı  (2022 yılı için 880.000 TL'yi) [...]

13 07, 2022

Çalışanlara sağlanan yemek yardımında vergi istisnası limiti 51 TL ye, taşıma yardımında ise 25,5 TL ye çıkarıldı

2022-07-13T22:55:22+03:00Temmuz 13th, 2022|Kategoriler: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 13 Temmuz 2022 Sirküler No: 364 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun; -23 nci maddesi 8 nci bendinde düzenlenen yemek yardımı istisna tutarı 34 TL den 51 TL ye, -23 nci maddesi 10 uncu bendinde düzenlenen taşıma (ulaşım) bedeli istisna tutarı 17 TL den 25,5 TL ye, çıkarılmıştır. [...]

1 02, 2022

Enflasyon muhasebesini 2023 sonuna öteleyen ve TL hesaplara geçen kurumlara vergi istisnası getiren Kanun yayımlandı

2022-02-01T22:51:39+03:00Şubat 1st, 2022|Kategoriler: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 02 Şubat 2022 Sirküler No: 210 29 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve bu tarih itibari ile yürürlüğe giren 7352 Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca; 2022 ve 2023 yılında biten hesap dönemleri ile 2023 hesap dönemi geçici vergi dönemlerinde mükerrer 298 inci madde kapsamındaki enflasyon düzeltmesine [...]

27 01, 2022

Asgari ücret vergi istisnasına ilişkin uygulama Tebliği yayımlandı

2022-01-27T23:29:17+03:00Ocak 27th, 2022|Kategoriler: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 28 Ocak 2022 Sirküler No: 208 Asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretler, 2/12/2021 tarihli ve 7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, vergiden istisna edilmişti. Bu defa yapılan değişikliklere ilişkin usul ve esaslar, 319 [...]

10 01, 2022

Geçen dönemin önemli mali gündem başlıklarından…

2022-01-10T00:12:12+03:00Ocak 10th, 2022|Kategoriler: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , , , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 10 Ocak 2022 Sirküler No: 187 Geçen dönem itibariyle, vergi ve mali alanda önemli düzenlemeler ve gelişmeler yaşandı. Bu çerçevede; -Asgari ücrete isabet eden tutar, gelir ve damga vergisinden istisna edildi. Buna ek olarak asgari geçim indirimi uygulaması da kaldırıldı. -İhracat dövizlerinin %25 inin TCMB na satılması zorunluluğu getirildi. -Kur korumalı mevduat hesapları, yeni [...]

18 12, 2021

Asgari Ücretten Vergi İstisnası Getiren Kanun Teklifi TBMM’ye Sunuldu

2021-12-18T14:03:44+03:00Aralık 18th, 2021|Kategoriler: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 18 Aralık 2021 Sirküler No: 567 Bir önceki sirkülerimizde 2022 yılı için işçinin 1 günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 166,80 TL (yüz altmışaltı lira seksen kuruş) belirlendiği, asgari ücret üzerindeki vergi yüklerinin kaldırılmasına dair yasal çalışmaların gelecek hafta içerisinde TBMM’de yapılacağı belirtilmişti. Adalet ve Kalkınma Partisi T.B.M.M. Grup Başkanlığı tarafından 17/12/2021 tarih ve [...]

Go to Top