31 07, 2021

Stopaj ve KDV indirimlerinin süresi 31 Eylül 2021 e kadar uzatıldı

2021-09-29T09:51:43+03:00Temmuz 31st, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|

Sirküler No: 27 Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 31 Temmuz 2021 Hazine ve Maliye Bakanlığınca 31 Temmuz 2021 de sona erecek olan başta TL cinsi mevduatlara uygulanan gelir vergisi stopaj indirimi olmak üzere, işyeri kiralama, konaklama, yeme-içe sektörlerindeki KDV indirim uygulamalarının süresi 31 Eylül 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Böylelikle ilave verilen 2 ay süre ile; -30 Eylül [...]

31 07, 2021

BDDK kararı ile Düzce, Rize ve Artvin’deki sel felaketi nedeniyle bu bölgelere münhasır kredilere yeni yapılandırma ve kredili mal/hizmet satışlarında taksit sayılarının artırılması imkânı getirildi

2021-09-29T09:52:03+03:00Temmuz 31st, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|

Sirküler No: 26 Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 31 Temmuz 2021 Düzce, Rize ve Artvin’de meydana gelen sel felaketi nedeniyle, bu bölgeler için 01.01.2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere BDDK kararı ile; 1- Anılan bölgelerdeki kişilere yeni kullandırılacak veya yeniden yapılandırmaya tabi tutulacak kredi vadelerinin, ödemesiz dönemlerin uygulanması da dâhil olmak üzere bankalarca belirlenebilmesine, 2- Taşıt ve [...]

31 07, 2021

Defter-Beyan sistemi kapsamında verilmesi gereken beyannamelerin, e- beyanname olarak da verilmesi imkânı sağlandı

2021-09-29T09:52:19+03:00Temmuz 31st, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|

Sirküler No: 25 Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 31 Temmuz 2021 Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılan duyuru ile Defter-Beyan Sistemi kapsamındaki mükellefler tarafından verilmesi gereken; aşağıdaki beyannamelerin, Defter-Beyan Sistemi üzerinden verilebilmesinin yanı sıra e-Beyanname Uygulaması aracılığıyla da verilebilmesine imkân sağlanmıştır. e- Beyanname Uygulaması Aracılığıyla Gönderilebilecek Beyanname ve Dönemleri: - 2021/Haziran Katma Değer Vergisi Beyannamesi ( KDV1, KDV2, KDV2B, [...]

31 07, 2021

SGK-Bankalar Protokolüyle Sigortalılar Kredi Kullanmak Suretiyle Emekli Olabilecek

2021-07-31T15:24:23+03:00Temmuz 31st, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 484 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 31 Temmuz 2021 Sosyal Güvenlik Kurumu internet adresinde 28.07.2021 tarihinde yaptığı haberde; SGK ve bankaların yaptığı protokol sayesinde sigortalılar, kredi kullanmak suretiyle emekli olma imkânı getirildi. Söz konusu haber metni aşağıda belirtilmiştir.   “ Sosyal Güvenlik Kurumu ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye [...]

31 07, 2021

Artvin, Rize ve Düzce İllerinde SGK Belgeleri ve Prim Ödeme Süreleri Uzatıldı

2021-07-31T15:23:03+03:00Temmuz 31st, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 483 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 31 Temmuz 2021 Sosyal Güvenlik Kurumu internet adresinde 30 Temmuz 2021 tarihinde yapılan haberde Artvin, Rize ve Düzce illerinde selden etkilenen ilçelerde; - Temmuz sonuna kadar SGK’ya verilmesi gereken belgeler için Kuruma verilme süresi 26.08.2021 tarihine kadar, - Ödeme süresi geçmiş prim borçları ile 2021 yılı [...]

29 07, 2021

Kamu kurumlarınca yapılan ödemelerde mükelleflerden istenen noterce onaylı imza sirküsü kaldırıldı

2021-09-29T09:53:08+03:00Temmuz 29th, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|

Sirküler No: 24 Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 29 Temmuz 2021 Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde 29 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan değişiklikle, anılan Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “noterce onaylı imza sirküleri ile” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. Böylelikle, tüzel kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarından olan alacaklarının kanuni temsilcilerine ödenmesinde, noterce onaylı [...]

29 07, 2021

Cins tahsis harçlarının belediyelerce tahsil edilmesine yönelik uygulama Tebliği yayımlandı

2021-09-29T09:53:26+03:00Temmuz 29th, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|

Sirküler No: 23 Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 29 Temmuz 2021 7327 sayılı Kanunla Harçlar Kanununun mükerrer 69 uncu maddesinde yapılan değişiklik ve 132 nci maddesine eklenen hükümle, Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı tarifenin “I-Tapu işlemleri” başlıklı bölümünün 13/a fıkrasında yer alan cins tashihi harçlarının, belediyelerce yapı kullanma izninin (iskan belgesinin) verilmesinden önce vergi dairesine ödenmesi uygulamasına [...]

29 07, 2021

2021 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı belirlendi

2021-09-29T09:53:57+03:00Temmuz 29th, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|

Sirküler No: 22 Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 29 Temmuz 2021 Gelir İdaresi Başkanlığınca 2021 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 18,14 (yüzde onsekiz virgül ondört)olarak tespit edilmiştir. Sözkonusu sirkülere ekte yer verilmiştir. EK-1 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /57 https://www.gib.gov.tr/node/153884

28 07, 2021

Turizm teşvik alanında düzenlemeler getiren Kanun Resmi Gazete’de yayımlandı

2021-09-29T09:54:20+03:00Temmuz 28th, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|

Sirküler No: 21 Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 28 Temmuz 2021 7334 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 28 Temmuz 2021 tarihli Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun ile, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri için belirlenen istisna, muafiyet ve teşvik hükümlerinin turizm merkezleri hakkında da uygulanması; konaklama tesislerine turizm [...]

28 07, 2021

Asgari Ücret Desteğine Dair Kanun Yayımlandı

2021-07-28T08:45:31+03:00Temmuz 28th, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 482 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 28 Temmuz 2021 18 Temmuz 2021 tarihli 7333 sayılı Bazi Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 28.07.2021 tarih ve 31551 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, bu Kanunun 16’ncı maddesiyle 5510 sayılı Kanuna eklenen Geçici 85’inci maddesinde 2016 yılından bugüne kadar uygulanmakta olan asgari [...]

Go to Top