28 09, 2022

İşverenlerce sağlanan kreş ve gündüz bakım evi hizmetinin ücret istisnası ve gider boyutu.

2022-09-28T13:41:35+03:00Eylül 28th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 28 Eylül 2022 Sirküler No: 417 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına 7103 sayılı Kanunla eklenen (16) numaralı bendinde, "İşverenlerce, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatler (İşverenlerce bu hizmetlerin verilmediği durumlarda, ödemenin doğrudan bu hizmetleri sağlayan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine yapılması şartıyla, her [...]

28 09, 2022

Petrol piyasasına yönelik kaçakçılık suçlarından mahkûmiyet kararı verilmesi halinde doğrudan lisans iptali yoluna gidilecek.

2022-09-28T13:38:48+03:00Eylül 28th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 28 Eylül 2022 Sirküler No: 416 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca çıkarılan, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile; - 213 sayılı Kanunda yer alan vergi kaçakçılığı suçları dâhil kaçakçılık fiillerine ilişkin olarak mahkemelerden kesinleşmiş mahkûmiyet kararı gelmesi halinde, mevcut lisansın iptaline ilişkin [...]

28 09, 2022

Yurt dışında ve yurt içinde bulunan bazı varlıkların ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan düzenlemeye ilişkin Rehber yayımlandı.

2022-09-28T11:57:36+03:00Eylül 28th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 28 Eylül 2022 Sirküler No: 415 1/7/2022 tarihli ve 7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 7417 sayılı Kanunun 50 nci maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 15 inci madde hükümlerinin uygulanmasına ilişkin [...]

28 09, 2022

Bankaların kredi tahsis ücretlerine sınır getirildi.

2022-09-28T11:52:50+03:00Eylül 28th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 28 Eylül 2022 Sirküler No: 414 Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/26) ile; -Bankaların kredi tahsis ücretleri ilk limit tahsisinde tahsis edilen kredi limitinin yüzde 0,25’ini, limit yenilemelerinde yenilenen limitin yüzde 0,125’ini geçemez. Limitin artırıldığı durumlarda ilave limitin üzerinden yeni bir kredi [...]

26 09, 2022

İşveren ve çalışanlara sağlanacak yeni vergi teşvikleri

2022-09-26T09:29:28+03:00Eylül 26th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 26 Eylül 2022 Sirküler No: 413 1) Bilindiği üzere yemek bedelini Kart ve Kupon (işyerinde yemek verilmeyen işverenlerce ticket,multinet vb. şekilde hizmet alanlar ) olarak çalışanlarına veren işverenler için 01.07.2022 tarihinden itibaren gelir vergisi istisna tutarı günlük 51 TL kdv dahil 55.08 TL olarak uygulanmaktadır. Bu tutar yıl sonunda yeniden değerleme oranına göre tekrar [...]

26 09, 2022

İki Adet Ulusal Meslek Standartı Yayımladı

2022-09-26T09:17:23+03:00Eylül 26th, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 26 Eylül 2022 Sirküler No: 653 25 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (2022/18) ile iki adet daha ulusal meslek standartı yayımlandı. 1-Dolum ve Paketleme Operatörü (Gıda) (Seviye 4) 2-Meyve ve Sebze Kurutma Operatörü (Seviye 4) Tebliğ için tıklayınız. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220925-4.htm

22 09, 2022

Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri 28-29 Eylül 2022

2022-09-22T21:08:09+03:00Eylül 22nd, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 22 Eylül 2022 Sirküler No: 412 Ticaret Bakanlığı duyurusu ile; -Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) koordinasyonunda Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) ev sahipliğinde Denizli, Denizli OSB ve Uşak’ta yerleşik iş çevrelerine yönelik olarak 28-29 Eylül 2022 tarihlerinde Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri [...]

22 09, 2022

Merkez Bankası faiz oranını %13 den %12 ye indirdi.

2022-09-22T21:03:59+03:00Eylül 22nd, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 22 Eylül 2022 Sirküler No: 411 TCMB Para Politikası Kurulu 22 Eylül 2022 tarihli olağan toplantısı sonucunda, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 13’den yüzde 12’ye indirilmesine karar vermiştir. Karar için tıklayınız. https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/basin/2022/duy2022-38

22 09, 2022

Merkezi yurtdışında bulunan firmanın Türkiye’deki irtibat bürosunda çalıştırdığı personele ödenen ücretlerde istisna uygulaması.

2022-09-22T21:00:44+03:00Eylül 22nd, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 22 Eylül 2022 Sirküler No: 410 Kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan dar mükellefiyete tabi irtibat bürosunda çalışan personele ödenecek ücretler, Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (14/a) numaralı bendinde sayılan tüm şartların varlığı halinde gelir vergisinden istisna olup, söz konusu ücret ödemeleri üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi uyarınca tevkifat [...]

22 09, 2022

Pişmanlıkla verilen beyannameye ihtirazı kayıt şerhi düşülmesi, dava açma hakkı vermez.

2022-09-22T20:57:14+03:00Eylül 22nd, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 22 Eylül 2022 Sirküler No: 409 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 378. maddesinin 2. fıkrasında; mükelleflerin beyan ettikleri matrahlara ve bu matrahlar üzerinden tarh edilen vergilere karşı dava açamayacakları, İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinin 3. bendinde de; ihtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine yapılan işlemler ile tahsilat işlemlerinden dolayı açılan davaların tahsil işlemini durdurmayacağı kuralına [...]

Go to Top