Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
28 Eylül 2022

Sirküler No: 415


1/7/2022 tarihli ve 7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 7417 sayılı Kanunun 50 nci maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 15 inci madde hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, 1 Seri No.lu Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ ile belirlenmiştir.

Yurt dışında ve yurt içinde bulunan bazı varlıkların ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan düzenlemeye ilişkin Gelir İdaresince yeni bir rehber yayımlanmıştır.

Bu Rehberde; gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan varlıklarını Türkiye’ye getirerek milli ekonomiye kazandırmaları ve bu varlıkların gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince kanuni defter kayıtlarına alınması, yurt içinde bulunan ancak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıklarının vergi dairesine beyan edilerek kanuni defter kayıtlarına alınması ile yurt içinde bulunan varlıkların gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlarca beyan edilmesine yönelik açıklamalar yer almaktadır

Rehber için tıklayınız.

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/varlik_barisi/varlik_barisi_rehberi_2022.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.