Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
28 Eylül 2022

Sirküler No: 416


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca çıkarılan, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile;

– 213 sayılı Kanunda yer alan vergi kaçakçılığı suçları dâhil kaçakçılık fiillerine ilişkin olarak mahkemelerden kesinleşmiş mahkûmiyet kararı gelmesi halinde, mevcut lisansın iptaline ilişkin işlemler bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmaksızın lisans işlemlerini yürüten ilgili Daire Başkanlığı tarafından yerine getirilecektir.

Yönetmelik için tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220923-7.htm

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.