Kamu ihaleleri açısından enerji ürünlerine fiyat farkı ödenmesine dair yeni taslak hazırlandı

2021-12-29T10:42:16+03:00Aralık 29th, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 29 Aralık 2021 Sirküler No: 166 Kamu İhale Kurumu tarafından, 27/6/2013 tarihli ve 2013/5216 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda değişiklik yapılmasına dair taslak, internet sitesinde yayımlanmıştır. Taslak metinde, elektrik, doğal gaz, ilaç, petrol ürünleri ve LPG ürünleri alımları [...]