30 09, 2021

Kullanılmış cep telefonlarının yenilenerek satışında KDV %1 e indirildi

2021-09-30T14:26:45+03:00Eylül 30th, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 30 Eylül 2021 Sirküler No: 68 30 Eylül 2021 tarihli ve 31614 sayılı Resmi Gazete’de 4517 sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı  yayımlanmıştır. 1 Ekim 2021 tarihi itibari ile geçerli olacak anılan Karar çerçevesinde; -Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik” kapsamında en az bir [...]

30 09, 2021

Yeni Kamu İhale Kurulu Kararlarından Kısa Kısa…

2021-09-30T14:25:14+03:00Eylül 30th, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 30 Eylül 2021 Sirküler No: 67 1.Kamu İhale Kurulunun 15.09.2021 tarih ve 2021/UH.II-1739 sayılı Kararı Fiziki ortamda gerçekleştirilen ihalelerde, isteklilerin teklifleri kapsamında ihale dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun geçici teminat mektubu sunmaları gerektiği anlaşılmakla birlikte standart formda yer alan "... 4734 sayılı Kanunun 34’üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa [...]

30 09, 2021

Ekim/2021 dönemine ait vergi / harç beyanname verme ve ödeme süreleri takvimi

2021-09-30T14:23:16+03:00Eylül 30th, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 30 Eylül 2021 Sirküler No: 66 Ekim ayı ile birlikte yasal yükümlülükler konusunda da yeni bir takvim işlemeye başlamaktadır. Bu çerçevede, Ekim/2021 dönemine ait mükellefler tarafından verilmesi gereken vergi ve harç beyannameleri ile bildirimler ve bunlara ait ödeme sürelerine ait takvime, Sirküler ekinde yer verilmiştir. EK-1 Vergi/harç beyanname verme ve ödeme süreleri takvimi https://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/vergi-takvimi?date_filter%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=10&date_filter%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2021 [...]

30 09, 2021

Tebliğlerin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında

2021-09-30T14:21:15+03:00Eylül 30th, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 30 Eylül 2021 Sirküler No: 519 Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamalarında ikincil mevzuatın sadeleştirilmesi kapsamında 18.08.2021 tarihli ve 31572 sayılı Resmi Gazete'de "Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlanmıştır. Buna göre 30.09.2021 tarihli ve 31614 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğler ile "İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal [...]

29 09, 2021

Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği Yenilendi

2021-09-29T09:39:24+03:00Eylül 29th, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 29 Eylül 2021 Sirküler No: 518 Resmi Gazete'nin 28.09.2021 tarihli nüshasında yayımlanan Maluliyet ve Çalışma Gücü Kaybı Tespiti İşlemleri Yönetmeliği ile 4a, 4b ve 4c sigortalılarının maluliyet ve çalışma gücü kaybı tespiti iş ve işlemleri yenilenmiş oldu. Yönetmelik ve eki için tıklayınız....

29 09, 2021

Ücret İşçinin Yazılı Onayıyla Düşürülebilir

2021-09-29T09:36:40+03:00Eylül 29th, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 29 Eylül 2021 Sirküler No: 517 Sirkülerimizi Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin (Esas: 2017/20843, Karar: 2019/5413, Tarih: 07.03.2019) tarih sayılı kararı ile açıklayalım. Davacı vekili, davacının 15.07.2010 tarihinde davalı işyerinde sorumlu yönetici olarak işe başladığını, 15.04.2014 tarihine kadar kesintisiz çalıştığı, davacının işyerinde maruz kaldığı istifaya zorlama amaçlı baskılar, maaşlarının tam ve düzenli [...]

29 09, 2021

Tarım Sigortası İşsizlik Ödeneğini Keser

2021-09-29T09:35:15+03:00Eylül 29th, 2021|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 29 Eylül 2021 Sirküler No: 516 Sirkülerimizi Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin (Esas: 2016/1321, Karar: 2019/268, Tarih: 09.01.2019) kararı ile açıklayalım. Davacı vekili, davalın işçinin işsizlik ödeneği almak için 04.04.2007 tarihinde ... İl Müdürlüğü'ne müracaat ettiğini, davalıya çalıştığı işyeri tarafından düzenlenen işten ayrılma bildirgesinin işveren nüshasına göre davalı işçi istifa ettiğinden talebinin [...]

29 09, 2021

Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları araçlara ait giderler kısıtlama olmaksızın indirilebilir

2021-09-29T09:33:44+03:00Eylül 29th, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 29 Eylül 2021 Sirküler No: 65 Gelir İdaresince verilen bir özelgeye göre; Motorlu araç ticareti yapan şirketin ana faaliyet konusunun binek oto, hafif ticari araç, minibüs, midibüs, van ve kamyonet gibi motorlu araçların ve bunlara ait yedek parçalarının ithali, yurt içinde ve yurt dışında satışı olduğu, bu kapsamda söz konusu motorlu araçların ithal edildiği [...]

29 09, 2021

Politika faiz oranlarında, 100 Baz puan indirime gidildi

2021-09-29T09:31:47+03:00Eylül 29th, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 29 Eylül 2021 Sirküler No: 64 TCMB Para Politikası Kurulu (Kurul) 23 Eylül 2021 tarihli toplantısında, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19’dan yüzde 18’e indirilmesine karar vermiştir. Faiz indirimine gerekçe olarak; -Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmekle birlikte, talep yapısındaki normalleşme, [...]

29 09, 2021

Alt yüklenici tarafından üretimi yapılarak asıl yükleniciye teslim edilen çelik boru, kaplama ve diğer ürünler nedeniyle yapılan ödemelerden vergi stopajı yapılması gerekmez

2021-09-29T09:30:17+03:00Eylül 29th, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 29 Eylül 2021 Sirküler No: 63 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 04.06.2021 tarih ve 62030549-125[15-2020/33]-437261 sayılı Özelgesi özeti: Alt yüklenici ile asıl yüklenici firma arasında "… İnşaatı yapım işi"ne ait yüklenici tarafından kendisine verilen hammaddeyi kullanarak belirtilen kalitede ve talep edilen boylarda imal edeceği "spiral kaynaklı çelik boru, kaplama, diğer ürünlerin üretimi ve teslim işi"ni [...]

Go to Top