Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
29 Eylül 2021

Sirküler No: 63


İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 04.06.2021 tarih ve 62030549-125[15-2020/33]-437261 sayılı Özelgesi özeti:

Alt yüklenici ile asıl yüklenici firma arasında “… İnşaatı yapım işi”ne ait yüklenici tarafından kendisine verilen hammaddeyi kullanarak belirtilen kalitede ve talep edilen boylarda imal edeceği “spiral kaynaklı çelik boru, kaplama, diğer ürünlerin üretimi ve teslim işi”ni alt yüklenici olarak üstlendiği ve sözleşmenin … tarihinde imzalandığı anlaşılmıştır.

Alt yüklenici şirket tarafından çelik boru, kaplama ve diğer ürünlerin üretiminin yapılarak yüklenici firmaya teslimi işinin, yüklenici firmanın üstlenmiş olduğu inşaat işinden bağımsız olarak sadece çelik boru kazıklarının üretilip üst yüklenici firmanın şantiye sahasında teslimiyle sınırlı olması halinde söz konusu iş yıllara sari inşaat ve onarım işi olarak değerlendirilemeyeceğinden yapılan ödemeler üzerinden kesinti yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Ancak, şirketçe gerçekleştirilen çelik kazık boru imalatı, kaplama, diğer ürünlerin üretimi, imalatı işlerinin yüklenici firmanın üstlenmiş olduğu inşaat işinin bir parçası olarak söz konusu ürünlerin montajını da içermesi halinde, yapılan iş Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi kapsamına giren inşaat onarım işi olarak değerlendirileceğinden, çelik kazık boru imalat, kaplama, diğer ürünlerin üretim, imalat ve montaj işi nedeniyle şirketinize yapılan ödemeler üzerinden %3 oranında vergi kesintisi yapılması gerekmektedir.

 

Not: Özelgeler, olay bazlı mükelleflerin şüpheye düştükleri vergilendirme işlemleri açısından vergi idaresi tarafından verilen görüşlerdir. Bu görüşlere dayalı işlem tesis eden mükellefler hakkında, vergi cezası kesilmez ve gecikme faizi hesaplanmaz.

EK-1 Gelir İdaresi özelgesi

https://www.gib.gov.tr/node/154304

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.