Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
29 Eylül 2021

Sirküler No: 64


TCMB Para Politikası Kurulu (Kurul) 23 Eylül 2021 tarihli toplantısında, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19’dan yüzde 18’e indirilmesine karar vermiştir.

Faiz indirimine gerekçe olarak;

-Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmekle birlikte, talep yapısındaki normalleşme, arz kısıtlarının hafiflemesi ve baz etkilerinin devreden çıkmasıyla birlikte büyük ölçüde geçici nitelikte olacağı değerlendirilmiştir.

-Güçlü parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkileri devam etmektedir. Parasal duruşun sıkılığı ticari kredilerde öngörülenin ötesinde daraltıcı etki yapmaya başlamıştır.

Bu çerçevede para politikası duruşunda güncellemeye ve faiz indirimine ihtiyaç bulunduğu tespiti yapılmış ve politika faizinde indirim yapılmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Karar ekte yer almaktadır.

EK-1 TCMB Faiz Oranlarına İlişkin Basın Duyurusu

https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/basin/2021/duy2021-42

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.