İşveren tarafından işçisine verilen çeyrek altının prime tabi tutulması

By |2019-10-27T22:15:40+03:00Ekim 27th, 2019|Categories: Proventus Sirküler|

Sirküler No: 21 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 27 Ekim 2019 5510 sayılı Kanunun 80’inci maddesine göre; prime tabi tutulacak kazançlar sayılı ve sınırlı bir şekilde belirlenmiş, aynı şekilde prime tabi tutulmayacak kazançlar da aynı şekilde düzenlenmiştir. Bunun dışında, 5510 sayılı Kanun bir kıstas belirlemiştir. Bu kıstas ta şudur: İstisnalar [...]

Çalıştırma yaşı ve çocuklar açısından çalıştırma yasağı

By |2019-10-27T22:10:42+03:00Ekim 27th, 2019|Categories: Proventus Sirküler|

Sirküler No: 20 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 27 Ekim 2019 15 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır.  Ancak, 14 yaşını doldurmuş ve zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış olan çocuklar; bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilirler. 14 yaşını doldurmamış çocuklar ise [...]

İşten ayrılan işçiye çalışma belgesi verilmesi

By |2019-10-27T22:06:13+03:00Ekim 27th, 2019|Categories: Proventus Sirküler|

Sirküler No: 19 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 27 Ekim 2019 İşten ayrılan işçiye, işveren tarafından işinin çeşidinin ne olduğunu ve süresini gösteren bir belge verilir. Belgenin vaktinde verilmemesinden veya belgede doğru olmayan bilgiler bulunmasından zarar gören işçi veyahut işçiyi işine alan yeni işveren eski işverenden tazminat isteyebilir. Bu belgeler [...]

4/1-b kapsamındaki sigortalılara da geçici iş göremez ödeneği ödenmesi

By |2019-10-27T22:01:58+03:00Ekim 27th, 2019|Categories: Proventus Sirküler|

Sirküler No: 18 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 27 Ekim 2019 4/1-b kapsamında sigortalı sayılanlar (şirket ortakları, vergi mükellefi olanlar, kısaca işveren statüsünde BAĞ-KUR sigortalısı olanlar) hakkında kısa vadeli sigorta kolları hükümleri uygulandığından, bu sigorta kollarından sağlanan haklardan da yararlanabilmektedir. 4/1-b kapsamındaki sigortalı sayılanlara iş kazası veya meslek hastalığı ya [...]

Babalık izninin iş günü hesaplanmaması

By |2019-10-27T21:59:04+03:00Ekim 27th, 2019|Categories: Proventus Sirküler|

Sirküler No: 17 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 27 Ekim 2019 4857 sayılı Kanunda babalık izni, erkek işçinin eşinin doğum yapması halinde verilecek izin altında düzenlenmiş olup, 5 gün ücretli izin verileceği hüküm altına alınmıştır. Gün hesabı, yıllık ücretli izindeki gibi İŞ GÜNÜ değildir. 5 gün hesabında, HAFTA SONUNA denk [...]

İşverenlerin asgari geçim indirimi dâhil işçi ücretlerini belirleme şartı

By |2019-10-27T21:53:03+03:00Ekim 27th, 2019|Categories: Proventus Sirküler|

Sirküler No: 16 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 27 Ekim 2019 Vergi uygulamalarında; net ücret üzerinden anlaşmak suretiyle çalışanlar asgari geçim indiriminden yararlanacak olup, hesaplanan vergiden mahsup edilen asgari geçim indirimi tutarları net ücretleri ile birlikte ücretliye ödenecektir. Buna göre, söz konusu ifade doğru olmakla birlikte, işveren asgari geçim indirimi tutarını [...]

Asgari işçilik oranının, asgari işçilik oranlarını gösterir tebliğde mevcut değilse izlenilecek yol

By |2019-10-27T21:44:26+03:00Ekim 27th, 2019|Categories: Proventus Sirküler|

Sirküler No: 15 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 27 Ekim 2019 Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğ’in 5’inci maddesine göre; asgari işçilik oranı bulunmayan işler ait asgari işçilik oranları, Asgari İşçilik Tespit Komisyonu tarafından tespit edilecektir. Ayrıca, oranı belli olmayan [...]

Adi ortaklıkta ortakların sigortalılığı ve yeni ortak alınmasında işyeri bildirgesi

By |2019-10-27T21:31:43+03:00Ekim 27th, 2019|Categories: Proventus Sirküler|

Sirküler No: 14 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 27 Ekim 2019 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesine göre; anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları, 4/1-b kapsamında sigortalı sayılmışlardır. Bu çerçevede, adi ortaklıkta adi ortaklığı oluşturan [...]

29 Ekim günü iş mevzuatı açısından dikkat edilmesi gereken hususlar

By |2019-10-27T21:25:05+03:00Ekim 27th, 2019|Categories: Proventus Sirküler|

Sirküler No: 13 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 27 Ekim 2019 29 Ekim ulusal bayramımız olup, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun gereğince bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder. 2019 yılı için 28 Ekim Pazartesi günü saat 13.00’te başlar [...]

Dernek başkanları sigortalı sayılır mı?

By |2019-10-21T10:25:13+03:00Ekim 21st, 2019|Categories: Proventus Sirküler|

Sirküler No: 12 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 21 Ekim 2019 Dernek başkanlarının sigortalılığı konusunda 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda özel bir düzenleme yapılmamıştır. Hal böyle iken, dernek başkanları 4/1-c, 4/1-b,  4/1-a kapsamında sigortalı olanlar arasından seçilebilmektedir. Dolayısıyla, bu sigortalılık hallerinden birisi ile devam ederken dernek başkanlığı [...]

Go to Top