27 10, 2019

İşveren tarafından işçisine verilen çeyrek altının prime tabi tutulması

2019-10-27T22:15:40+03:00Ekim 27th, 2019|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 21 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 27 Ekim 2019 5510 sayılı Kanunun 80’inci maddesine göre; prime tabi tutulacak kazançlar sayılı ve sınırlı bir şekilde belirlenmiş, aynı şekilde prime tabi tutulmayacak kazançlar da aynı şekilde düzenlenmiştir. Bunun dışında, 5510 sayılı Kanun bir kıstas belirlemiştir. Bu kıstas ta şudur: İstisnalar dışında her ne adla [...]

27 10, 2019

Çalıştırma yaşı ve çocuklar açısından çalıştırma yasağı

2019-10-27T22:10:42+03:00Ekim 27th, 2019|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 20 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 27 Ekim 2019 15 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır.  Ancak, 14 yaşını doldurmuş ve zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış olan çocuklar; bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilirler. 14 yaşını doldurmamış çocuklar ise bedensel, zihinsel, sosyal ve [...]

27 10, 2019

İşten ayrılan işçiye çalışma belgesi verilmesi

2019-10-27T22:06:13+03:00Ekim 27th, 2019|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 19 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 27 Ekim 2019 İşten ayrılan işçiye, işveren tarafından işinin çeşidinin ne olduğunu ve süresini gösteren bir belge verilir. Belgenin vaktinde verilmemesinden veya belgede doğru olmayan bilgiler bulunmasından zarar gören işçi veyahut işçiyi işine alan yeni işveren eski işverenden tazminat isteyebilir. Bu belgeler her türlü resim ve [...]

27 10, 2019

4/1-b kapsamındaki sigortalılara da geçici iş göremez ödeneği ödenmesi

2019-10-27T22:01:58+03:00Ekim 27th, 2019|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 18 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 27 Ekim 2019 4/1-b kapsamında sigortalı sayılanlar (şirket ortakları, vergi mükellefi olanlar, kısaca işveren statüsünde BAĞ-KUR sigortalısı olanlar) hakkında kısa vadeli sigorta kolları hükümleri uygulandığından, bu sigorta kollarından sağlanan haklardan da yararlanabilmektedir. 4/1-b kapsamındaki sigortalı sayılanlara iş kazası veya meslek hastalığı ya da analık halinde geçici [...]

27 10, 2019

Babalık izninin iş günü hesaplanmaması

2019-10-27T21:59:04+03:00Ekim 27th, 2019|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 17 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 27 Ekim 2019 4857 sayılı Kanunda babalık izni, erkek işçinin eşinin doğum yapması halinde verilecek izin altında düzenlenmiş olup, 5 gün ücretli izin verileceği hüküm altına alınmıştır. Gün hesabı, yıllık ücretli izindeki gibi İŞ GÜNÜ değildir. 5 gün hesabında, HAFTA SONUNA denk gelen günler de sayılacak, [...]

27 10, 2019

İşverenlerin asgari geçim indirimi dâhil işçi ücretlerini belirleme şartı

2019-10-27T21:53:03+03:00Ekim 27th, 2019|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 16 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 27 Ekim 2019 Vergi uygulamalarında; net ücret üzerinden anlaşmak suretiyle çalışanlar asgari geçim indiriminden yararlanacak olup, hesaplanan vergiden mahsup edilen asgari geçim indirimi tutarları net ücretleri ile birlikte ücretliye ödenecektir. Buna göre, söz konusu ifade doğru olmakla birlikte, işveren asgari geçim indirimi tutarını ücret tediye bordrosunda ayrı [...]

27 10, 2019

Asgari işçilik oranının, asgari işçilik oranlarını gösterir tebliğde mevcut değilse izlenilecek yol

2019-10-27T21:44:26+03:00Ekim 27th, 2019|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 15 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 27 Ekim 2019 Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğ’in 5’inci maddesine göre; asgari işçilik oranı bulunmayan işler ait asgari işçilik oranları, Asgari İşçilik Tespit Komisyonu tarafından tespit edilecektir. Ayrıca, oranı belli olmayan işler hakkında SGK İl [...]

27 10, 2019

Adi ortaklıkta ortakların sigortalılığı ve yeni ortak alınmasında işyeri bildirgesi

2019-10-27T21:31:43+03:00Ekim 27th, 2019|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 14 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 27 Ekim 2019 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesine göre; anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları, 4/1-b kapsamında sigortalı sayılmışlardır. Bu çerçevede, adi ortaklıkta adi ortaklığı oluşturan her bir ortak aslında [...]

27 10, 2019

29 Ekim günü iş mevzuatı açısından dikkat edilmesi gereken hususlar

2019-10-27T21:25:05+03:00Ekim 27th, 2019|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 13 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 27 Ekim 2019 29 Ekim ulusal bayramımız olup, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun gereğince bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder. 2019 yılı için 28 Ekim Pazartesi günü saat 13.00’te başlar 29 Ekim Salı günü [...]

21 10, 2019

Dernek başkanları sigortalı sayılır mı?

2019-10-21T10:25:13+03:00Ekim 21st, 2019|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|

Sirküler No: 12 Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 21 Ekim 2019 Dernek başkanlarının sigortalılığı konusunda 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda özel bir düzenleme yapılmamıştır. Hal böyle iken, dernek başkanları 4/1-c, 4/1-b,  4/1-a kapsamında sigortalı olanlar arasından seçilebilmektedir. Dolayısıyla, bu sigortalılık hallerinden birisi ile devam ederken dernek başkanlığı görevini üstlenenler başka bir [...]

Go to Top