Sirküler

No: 18

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
27 Ekim 2019


4/1-b kapsamında sigortalı sayılanlar (şirket ortakları, vergi mükellefi olanlar, kısaca işveren statüsünde BAĞ-KUR sigortalısı olanlar) hakkında kısa vadeli sigorta kolları hükümleri uygulandığından, bu sigorta kollarından sağlanan haklardan da yararlanabilmektedir. 4/1-b kapsamındaki sigortalı sayılanlara iş kazası veya meslek hastalığı ya da analık halinde geçici iş göremezlik ödeneği, genel sağlık sigortası dâhil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şartıyla yatarak tedavi süresince veya yatarak tedavi sonrası bu tedavinin gereği olarak istirahat raporu aldıkları sürede ödenir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.