Sirküler

No: 17

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
27 Ekim 2019


4857 sayılı Kanunda babalık izni, erkek işçinin eşinin doğum yapması halinde verilecek izin altında düzenlenmiş olup, 5 gün ücretli izin verileceği hüküm altına alınmıştır. Gün hesabı, yıllık ücretli izindeki gibi İŞ GÜNÜ değildir. 5 gün hesabında, HAFTA SONUNA denk gelen günler de sayılacak, ancak bu izinde işçinin ücreti kesilmeyecek,  işçi söz konusu izni ücretli olarak geçirecektir. Yani, o ayki ücretinden herhangi bir kesinti yapılmayacak, sadece o ay 5 gün izin kullanmış olacak, o ayın maaşını kesinti olmaksızın alacaktır.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.