Sirküler

No: 19

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
27 Ekim 2019


İşten ayrılan işçiye, işveren tarafından işinin çeşidinin ne olduğunu ve süresini gösteren bir belge verilir. Belgenin vaktinde verilmemesinden veya belgede doğru olmayan bilgiler bulunmasından zarar gören işçi veyahut işçiyi işine alan yeni işveren eski işverenden tazminat isteyebilir. Bu belgeler her türlü resim ve harçtan muaftır.

Bu belge işçinin talebine bağlı olmadan işveren tarafından verilmelidir, çalışma belgesinin verilmemesi veya belgesine yanlış bilgi yazılması halinde her işçi için 219,00 TL (2019 yılı için) idari para cezası uygulanır.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.