Sirküler

No: 14

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
27 Ekim 2019


5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesine göre; anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları, 4/1-b kapsamında sigortalı sayılmışlardır. Bu çerçevede, adi ortaklıkta adi ortaklığı oluşturan her bir ortak aslında işveren sayılmakta olup BAĞ-KUR (4/1-b) kapsamında sigortalı olmaları zorunludur. Adi ortaklığı oluşturan ortaklardan hiçbirinin adi ortaklıkta SSK (4/1-a) sigortalısı olması da mümkün değildir.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 33’üncü maddesinin (3) numaralı fıkrasına göre; adi şirketlerde şirkete yeni ortak alınması halinde, en geç yeni ortağın alındığı tarihi takip eden 10 gün içinde bu durumun işyeri bildirgesi ile SGK ‘ ye bildirilmesi zorunludur. Dolayısıyla, yeni ortağın alındığı tarihten itibaren İŞYERİ BİLDİRGESİNİN verilmesi gerekmektedir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.