Sirküler

No: 21

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
27 Ekim 2019


5510 sayılı Kanunun 80’inci maddesine göre; prime tabi tutulacak kazançlar sayılı ve sınırlı bir şekilde belirlenmiş, aynı şekilde prime tabi tutulmayacak kazançlar da aynı şekilde düzenlenmiştir. Bunun dışında, 5510 sayılı Kanun bir kıstas belirlemiştir. Bu kıstas ta şudur: İstisnalar dışında her ne adla yapılırsa yapılsın tüm ödemeler ile ayni yardım yerine geçmek üzere yapılan nakdi ödemeler prime esas kazanca tabi tutulur. Bu çerçevede bakıldığında, çeyrek altın, prime tabi ve tabi olmayan kazançlar arasında sayılmamıştır.

Çeyrek altın, bu istisnalar dışında bir ödeme olduğu için, bu ödeme ne ad altında yapılırsa yapılsın prime esas kazanca tabi tutulmalıdır.

Çeyrek altın, hangi tarih itibariyle verilmiş ise, o ayın alış kuru dikkate alınarak TL’ ye çevrilip o ayın kazancına (ödemenin yapıldığı aya) dâhil edilmelidir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.