Sirküler

No: 22

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
3 Kasım 2019


          Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 11 Ekim 2019 tarihli E.15427842 sayılı yazı ile artık bundan böyle SGK’dan sıklıkla ihtiyaç duyulması nedeniyle alınacak aşağıda belirtilen 7 adet belgeden imzalı bilgi ve belge istenilmeyecek, e-devlet üzerinden temin edilebilecektir.

  1. SGK Tescil ve Hizmet Dökümü.
  2. Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi.
  3. 4A İşe Giriş Bildirgesi.
  4. 4A İşten Çıkış Bildirgesi.
  5. 4/A Emekli Aylık Bilgisi.
  6. 4/B Emekli Aylık Bilgisi.
  7. 4/C Emekli Aylık Bilgisi.

Eki: SGK Yazısı (2 sayfa)

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.