Sirküler

No: 23

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
3 Kasım 2019


          4857 sayılı İş Kanunu’nun 53’üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre; 50 ve daha fazla yaştaki işçilere verilecek izin süresi hizmet süresine bakılmaksızın en az 20 iş günü olacaktır.

Söz konusu işçi işyerinde 15 yıl ve üzeri hizmete ulaşması durumunda izin süresi en az 26 iş günü olarak hesap edilecektir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.