Sirküler

No: 24

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
3 Kasım 2019


5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4’üncü maddesine göre “anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları” 4/1-b kapsamında sigortalı sayılmışlardır.

Yönetim kurulu üyesi olmayan ortakların sigortalılık durumu 5510 sayılı Kanunda düzenlenmemiştir. Dolayısıyla, yönetim kurulu üyesi olmayan ortaklar, 5510 sayılı Kanuna göre sigortalı sayılmamışlardır.

Ancak, bu ortak şirkette bir hizmet akdi ilişkisi çerçevesinde çalışırsa 4/1-a kapsamında sigortalı sayılacaktır.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.