30 01, 2024

Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Devlet Destekleri Eğitim Programı

2024-01-30T09:35:23+03:00Ocak 30th, 2024|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 30 Ocak 2024 Sirküler No: 924 Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Devlet Destekleri Eğitim Programı 3-14-15 Şubat 2024 tarihlerinde “Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Devlet Destekleri Eğitim Programı” çevrimiçi olarak düzenlenecektir. Katılım sağlayabilmek için https://egitimbasvuru.ticaret.gov.tr/ adresindeki bilgilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulması ayrıca aynı mail adresi ile farklı kişilerin başvuru yapmaması önem arz etmektedir. Mail adreslerinde sorun olması durumunda [...]

30 01, 2024

Döviz cinsinden mevduatta karşılık oranları %8 e çıkarıldı

2024-01-30T09:32:46+03:00Ocak 30th, 2024|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 30 Ocak 2024 Sirküler No: 923 Döviz cinsinden mevduatta karşılık oranları %8 e çıkarıldı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği (Sayı: 2024/2) ile; -Kur korumalı hesaplar için zorunlu karşılık oranlarının 6 aya kadar olan vadelerde yüzde 30’dan yüzde 25’e indirilmesine, -Döviz cinsinden mevduat/katılım fonu hesapları [...]

29 01, 2024

SGK Tebligat Pusulasının Son Hali Yayımlandı

2024-01-29T20:06:58+03:00Ocak 29th, 2024|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 29 Ocak 2024 Sirküler No: 973 SGK Tebligat Pusulasının Son Hali Yayımlandı SGK yayımladığı 23.01.2024 tarihli 88758200 sayılı Genel Yazısında, 01.02.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeni tebligat pusulasını ilan etti. Detaylı bilgi için lütfen Genel Yazıyı okuyunuz. 23.01.2024 Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı [...]

29 01, 2024

SGK, İlanen Tebliğ Tutarlarını İlan Etti

2024-01-29T20:04:38+03:00Ocak 29th, 2024|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 29 Ocak 2024 Sirküler No: 972 SGK, İlanen Tebliğ Tutarlarını İlan Etti SGK yayımladığı 05.01.2024 tarihli 87651356 sayılı Genel Yazısında, tebliğe borç tutarının (asıl, gecikme cezası, gecikme zammı) 01.01.2024 tarihinden itibaren 17.000 TL - 1.700.000 TL arası olması halinde gazete ve internet haber sitesinde yayımlanacaktır. Detaylı bilgi için lütfen Genel [...]

27 01, 2024

Ödeme hizmeti sunan/sağlayanlar ve elektronik para ihracı gerçekleştirilen kuruluşlar için asgari öz kaynak yükümlülükleri artırıldı

2024-01-27T22:55:30+03:00Ocak 27th, 2024|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 27 Ocak 2024 Sirküler No: 922 Ödeme hizmeti sunan/sağlayanlar ve elektronik para ihracı gerçekleştirilen kuruluşlar için asgari öz kaynak yükümlülükleri artırıldı. Ödeme hizmeti sağlayıcılar ve elektronik para ihracı gerçekleştirilen kuruluşlar için 30.6.2024 tarihinden geçerli olmak üzere asgari öz kaynak yükümlülüğü tutarları artırılmıştır. TCMB tebliği için tıklayınız. Prozon Bordro [...]

27 01, 2024

2024 yılında bankaların karşılıksız çeklerle ilgili ödeme yükümlülüğü 9.270 TL ye çıkarıldı

2024-01-27T22:00:02+03:00Ocak 27th, 2024|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 27 Ocak 2024 Sirküler No: 921 2024 yılında bankaların karşılıksız çeklerle ilgili ödeme yükümlülüğü 9.270 TL ye çıkarıldı Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliği (Sayı: 2024/1) ile muhatap bankalar, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için 31/1/2024 tarihinden itibaren; a) Karşılığının hiç bulunmaması halinde, 1) Çek [...]

27 01, 2024

İptal edilen ihaleler için ödenmiş sözleşme damga vergisinin iadesine dair usul ve esasları açıklandı

2024-01-27T22:00:25+03:00Ocak 27th, 2024|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 27 Ocak 2024 Sirküler No: 920 İptal edilen ihaleler için ödenmiş sözleşme damga vergisinin iadesine dair usul ve esasları açıklandı. 7491 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun II. Kararlar ve mazbatalar başlıklı bölümünün (2) numaralı fıkrasının parantez içi hükmünde yer alan “ihale kararının” ibaresi “ihale kararı ve [...]

25 01, 2024

Merkez bankası faiz oranlarını %45 e yükseltti

2024-01-25T14:49:23+03:00Ocak 25th, 2024|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 25 Ocak 2024 Sirküler No: 919 TCMB Para Politikası Kurulunun 25 Ocak tarihli rutin toplantısı sonucunda; politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının % 42,5’ten % 45 düzeyine yükseltilmesine karar verilmiştir. Karar için tıklayınız.

23 01, 2024

Ar-Ge Faaliyetleri Kapsamında Cep Telefonu Alımında KDV istisnası

2024-01-23T17:02:17+03:00Ocak 23rd, 2024|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 23 Ocak 2024 Sirküler No: 918 691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre kurulan … Teknokent Bölgesinde yürütmekte olduğunuz "82231 STB Kodlu Mobil Cihazlar İle Veri Okunabilmesi İçin Kullanıcı Ara Yüzü Geliştirilmesi" isimli Ar-Ge projesinde kullanılmak üzere "cep telefonu" alımının 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 13/m maddesi kapsamında KDV'den istisna olup olmadığı [...]

23 01, 2024

Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Devlet Destekleri Eğitim Programı

2024-01-23T17:00:35+03:00Ocak 23rd, 2024|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 23 Ocak 2024 Sirküler No: 917 Ticaret Bakanlığınca 13-14-15 Şubat 2024 tarihlerinde “Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Devlet Destekleri Eğitim Programı” çevrimiçi olarak düzenlenecektir. Programa katılım ücretsizdir. Katılım sağlayabilmek için https://egitimbasvuru.ticaret.gov.tr/ adresindeki bilgilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulması ayrıca aynı mail adresi ile farklı kişilerin başvuru yapmaması önem arz etmektedir. Mail adreslerinde sorun olması durumunda bağlantı linki katılımcılara iletilememektedir. Başvuru ve toplantıya giriş esnasında kullanılan [...]

Go to Top