Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
27 Ocak 2024

Sirküler No: 921

2024 yılında bankaların karşılıksız çeklerle ilgili ödeme yükümlülüğü 9.270 TL ye çıkarıldı

Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliği (Sayı: 2024/1) ile muhatap bankalar, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için 31/1/2024 tarihinden itibaren;

a) Karşılığının hiç bulunmaması halinde,

1) Çek bedeli 9.270 Türk Lirası veya üzerinde ise ) 9.270 Türk Lirası,

2) Çek bedeli 9.270 Türk Lirası altında ise çek bedelini,

b) Karşılığının kısmen bulunması halinde,

1) Çek bedeli 9.270 Türk Lirası veya altında ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığı 9.270 Türk Lirası tamamlayacak bir miktarı,

2) Çek bedeli 9.270 Türk Lirası üzerinde ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığa ilave olarak 9.270 Türk Lirası ödemekle yükümlüdür.

Diğer ayrıntılar için tıklayınız.

Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı

Proventus’un teknoloji şirketi olan Prozon’un geliştirdiği Bordo ve Özlük Yazılımı yayında!
Bordro süreçlerinizi devrim niteliğinde değiştirmek üzere tasarlandı…

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.