21 04, 2024

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı Yayımlandı

2024-04-21T16:16:29+03:00Nisan 21st, 2024|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 21 Nisan 2024 Sirküler No: 1031 Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı Yayımlandı SGK Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunun 2024/2 sayılı Kararı, resmi gazetenin 21 Nisan 2024 tarihli nüshasında yayımlanmıştır. Detaylı bilgi için lütfen resmi gazete linkini tıklayınız. Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı Proventus'un teknoloji şirketi [...]

21 04, 2024

Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

2024-04-21T16:14:00+03:00Nisan 21st, 2024|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 21 Nisan 2024 Sirküler No: 1030 Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı Sağlık Uygulama Tebliğinde bir takım değişiklikler yapılarak Resmi Gazete'nin 21 Nisan 2024 tarihli nüshasında yayımlanmıştır. Detaylı bilgi için lütfen resmi gazete linkini tıklayınız. Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı Proventus'un teknoloji şirketi olan Prozon'un [...]

19 04, 2024

Noterlerin tahsilatlara ilişkin kredi kartı komisyon ödemelerinin gider yazılıp yazılamayacağı

2024-04-19T10:17:08+03:00Nisan 19th, 2024|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 19 Nisan 2024 Sirküler No: 982 Noterlerin tahsilatlara ilişkin kredi kartı komisyon ödemelerinin gider yazılıp yazılamayacağı Noterlerin POS cihazı ile yapılan tahsilatlara ilişkin olarak bankalar tarafından kesilen komisyon ödemelerinin; mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderler kapsamında değerlendirilmesi ve mesleki kazancınızın tespitinde Gelir Vergisi Kanununun 68 inci maddesinin birinci [...]

19 04, 2024

Zamanaşımına uğrayan mevduat için uyarı mektubu gönderilecek tutar, 1000 TL ye yükseltildi

2024-04-19T10:13:49+03:00Nisan 19th, 2024|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 19 Nisan 2024 Sirküler No: 981 Zamanaşımına uğrayan mevduat için uyarı mektubu gönderilecek tutar, 1000 TL ye yükseltildi. Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesine göre; -Bankaların emanetinde bulunan hisse senedi ve tahviller, yatırım fonu katılma [...]

19 04, 2024

Şubat Ayı Prim Borçlarının KDV Mahsubu Yoluyla Ödenmesi Uzatıldı

2024-04-19T09:14:05+03:00Nisan 19th, 2024|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 19 Nisan 2024 Sirküler No: 1029 Şubat Ayı Prim Borçlarının KDV Mahsubu Yoluyla Ödenmesi Uzatıldı SGK yayımladığı basın duyurusunda, Şubat ayı prim borçlarının KDV mahsubu yoluyla ödenmesini 20 Nisan tarihinden 26 Nisan tarihine uzattığını bildirdi. Detaylı bilgi için lütfen basın duyurusunu inceleyiniz. Prozon Bordro ve [...]

18 04, 2024

2024 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı

2024-04-18T13:11:56+03:00Nisan 18th, 2024|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 18 Nisan 2024 Sirküler No: 980 2024 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı % 7,55 29.03.2024 tarih ve 65 sayılı Kurumlar Vergisi Sirküleri ile; 2024 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 7,55 (yüzde yedi virgül ellibeş) olarak tespit edilmiştir. Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız. [...]

18 04, 2024

Kurum Tarafından Personel Adına Yaptırılan Sigorta Poliçeleri İçin Yapılan Ödemelerin Kurum Kazancının Tespitinde Gider Olarak indirimi

2024-04-18T13:08:18+03:00Nisan 18th, 2024|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 18 Nisan 2024 Sirküler No: 979 Kurum Tarafından Personel Adına Yaptırılan Sigorta Poliçeleri İçin Yapılan Ödemelerin Kurum Kazancının Tespitinde Gider Olarak indirimi Kurum tarafından, kilit personel adına yaptırılan hayat sigortasının lehtarının Kurum olması ve poliçe süresinde (5 yıl) riskin gerçekleşmesi durumunda… ABD Dolarının kurumca ödenecek olması nedeniyle, Kurum tarafından karşılanan sigorta primleri, Gelir [...]

18 04, 2024

Kurumlar Vergisi Beyan Rehberi Yayınlandı

2024-04-18T13:04:47+03:00Nisan 18th, 2024|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 18 Nisan 2024 Sirküler No: 978 Kurumlar Vergisi Beyan Rehberi Yayınlandı Kurumlar vergisi mükelleflerinin, 2023 hesap döneminde elde ettikleri kurum kazançlarının vergilendirilmesine yönelik olarak hazırlanan Kurumlar Vergisi Beyan Rehberi yayımlanmıştır. Normal hesap dönemi; 1 Ocak – 31 Aralık olan takvim yılıdır. Bu nedenle hesap dönemi takvim yılı olan kurumlar, 2023 hesap dönemine ilişkin beyannamelerini 1 – 30 [...]

15 04, 2024

Ücretlilerde engellilik indirimi uygulaması

2024-04-15T10:22:02+03:00Nisan 15th, 2024|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 15 Nisan 2024 Sirküler No: 977 Ücretlilerde engellilik indirimi uygulaması -Ücretli personele nakden veya hesaben yapılan ücret ödemelerinden işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi ile varsa sendika aidatı, şahıs sigortası primi ve engellilik indirimi tutarları düşüldükten sonra bulunan gelir vergisi matrahı üzerinden, birikmiş gelir vergisi matrahı da dikkate alınarak gelir [...]

15 04, 2024

Mali Müşavirin Yanında Çalışan Personelin Tedavi Harcamalarının Serbest Meslek Kazancının Tespitinde İndirim Konusu yapılması

2024-04-15T10:19:34+03:00Nisan 15th, 2024|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 15 Nisan 2024 Sirküler No: 976 Mali Müşavirin Yanında Çalışan Personelin Tedavi Harcamalarının Serbest Meslek Kazancının Tespitinde İndirim Konusu yapılması Mali müşavirin yanında çalışan hizmet erbabının iş yerinde veya iş yerinin müştemilatındaki tedavi ve ilaç giderlerinin 193 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi kapsamında serbest meslek kazancının tespitinde gider [...]

Go to Top